Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Archief opiniërende raad

De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief hieronder.

Tot en met 2011 vonden verschillende opiniërende raadsvergaderingen plaats. In de opiniërende raadsvergaderingen werden onderwerpen besproken die de afzonderlijke raadscommissies overstijgen.
De status van de opiniërende raad was dezelfde als die van de raadscommissies.

Hieronder kunt u de agenda's en advieslijsten van de opiniërende raadsvergaderingen inzien.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten