Bbz-uitkering levensonderhoud

Tijdelijk versoepeld


Zelfstandig ondernemers die niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud, kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. De regeling is tijdelijk aangepast en geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2021.

De Bbz-uitkering vult uw (gezins-)inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. U kunt de uitkering voor maximaal 3 maanden aanvragen tussen 1 oktober tot en met 31 december 2021 via het Sociaal ondernemersloket online (Solo).

Vanaf 1 januari 2022 voeren wij de Bbz-regeling weer uit zonder deze versoepelingen.

Voorwaarden

Voor de tijdelijke Bbz-uitkering geldt onder andere:

 • U kunt de maandelijkse uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de 1e van de voorafgaande maand, behalve in oktober. Dus dient u op 23 oktober een aanvraag in? Dan kunt u de uitkering voor maximaal 3 maanden aanvragen vanaf oktober. Dient u op 13 november een aanvraag in? Dan kunt u de uitkering voor maximaal 3 maanden aanvragen vanaf oktober. Dient u op 8 december een aanvraag in? Dan kunt u de uitkering voor maximaal 2 maanden aanvragen vanaf november.
 • Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, telt niet mee.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee voor de hoogte van de uitkering. Komt uw (gezins-)inkomen boven de bijstandsnorm (zie onderaan deze pagina bij 'Veelgestelde vragen') die voor u geldt? Dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.
 • We gaan onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u na eventuele tijdelijke financiële ondersteuning weer voldoende inkomsten uit het bedrijf moet kunnen halen om van te leven. Wij vragen bewijsstukken om dit aan te tonen. Dit kunnen jaarcijfers over voorgaande jaren zijn. Als het nodig is kunnen wij een advies inwinnen bij een (externe) bedrijfsadviseur. Is uw bedrijf niet levensvatbaar! Dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.
 • Bij de Bbz-uitkering ligt de nadruk op kansrijk ondernemen. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat we een onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. In een (telefonisch) gesprek bespreken u en de consulent de mogelijkheden voor de juiste ondersteuning. Dat kan zowel voor als na het aanvragen van de Bbz-uitkering.
 • U moet bij de aanvraag uw verwachte inkomsten uit eigen bedrijf en ander inkomen doorgeven. Welk inkomen meetelt en hoe u een inschatting van uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt maken, leest u bij de veelgestelde vragen (zie hieronder op de pagina).
 • Als u gehuwd bent of samenwoont, dan vraagt u samen met uw partner de Bbz-uitkering aan. Uw partner heeft recht op de helft van de Bbz-uitkering. In 2022 krijgen u en uw partner voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave.
 • We controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen we berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. We mogen bij andere instanties informatie over u opvragen.

Kom ik in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

U kunt via de website 'Krijg Ik Bbz?' zelf controleren of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz.

Wat kan ik verwachten tussen mijn aanvraag en het einde van de Bbz-uitkering?

 • U vraagt de Bbz-uitkering via Solo aan. Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren. We doen ons uiterste best uw aanvraag sneller af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u een voorschot na 4 weken na datum aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.
 • Het is mogelijk dat wij tijdens het afhandelen van uw aanvraag (telefonisch) contact met u opnemen, omdat een afspraak met u wenselijk is of er meer informatie nodig is.
 • U ontvangt elke maand per post een uitkeringsspecificatie. Daarin staan ook de inkomsten die u heeft opgegeven bij de aanvraag. De uitkering stopt vanzelf na de laatste maand waarvoor u het aanvroeg.
 • Wijzigt er iets in het inkomen, ook van uw partner? Dan geeft u dat door aan de gemeente via het inkomstenformulier.
 • Wonen er meerdere personen op uw adres van 21 jaar of ouder? Dan kan er sprake zijn van de kostendelersnorm én is van invloed op de hoogte van uw uitkering.
 • Verandert er iets in uw woon- of privésituatie door bijvoorbeeld een verhuizing of scheiding? Is er gezinsuitbreiding of krijgt u een nieuwe medebewoner van 21 jaar of ouder? Dat geeft u door via het wijzigingsformulier.
 • Na de uitkeringsperiode moet u uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf doorgeven. U krijgt daarvoor apart een brief na 31 december 2021. Met die informatie berekenen we de definitieve hoogte van uw uitkering. Het kan zijn dat u een nabetaling krijgt, de uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen of dat het blijft zoals het was.
 • Blijkt uit gegevens van andere instanties dat u niet alle inkomen heeft doorgegeven, dan is het mogelijk dat u achteraf uw uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen. U ontvangt dan een brief.

Veelgestelde vragen

Welk bedrag u krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling en inkomen. Uw eigen inkomen en het inkomen van uw eventuele partner tellen mee in de berekening van de Bbz-uitkering. Komt uw (gezamenlijk) inkomen boven de bijstandsnorm die voor u geldt, dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.

Heeft u medebewoners van 21 jaar of ouder? Dan geldt ook de kostendelersnorm. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw Bbz-uitkering.

Onderstaande bijstandsnormen gelden vanaf 1 juli 2021.

 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar: € 266,29
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.078,70
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: € 1.541,--
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.036,79
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.344,99
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.627,08
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 532,58
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 840,78

De kostendelersnorm kan gelden op de Bbz-uitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 21 jaar of ouder. Dat zijn zogenoemde kostendelers. Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten (zoals huur en energiekosten), kunt delen. Of u de kosten ook daadwerkelijk deelt, is niet van belang. Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het spaargeld van andere kostendelers niet mee voor de hoogte van uw Bbz-uitkering.

Inwonende kinderen en medebewoners met een studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten tellen niet mee. Evenals kinderen die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Kijk voor meer informatie op de pagina 'Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?'.

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.
 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten