Ga terug naar:

Behoefte extra woonwagenstandplaatsen in Weert

16-12-2020

Woonwagenlocatie aan de Achtkantmolen.

Woonwagenlocatie aan de Achtkantmolen.

Landelijk is er de laatste jaren aandacht voor woonwagenbewoners, de cultuur en het leven in een woonwagen. De provincie Limburg heeft voor Limburgse gemeenten een onderzoek gedaan naar de behoefte naar woonwagenstandplaatsen. De resultaten van dit onderzoek zijn in juni 2020 bekend geworden. De resultaten uit dit onderzoek lieten voor Weert een behoefte van 34 standplaatsen tot 2030 zien. Op basis van de keukentafelgesprekken die gevoerd zijn blijkt er een concrete behoefte te zijn van 26 extra standplaatsen.

Woonwagenlocaties in Weert

Weert kent 15 woonwagenlocaties. Op enkele van deze locaties staan niet alleen woonwagens, maar ook chalets, of juist uitsluitend chalets. Bij een aantal locaties is geen ruimte voor uitbreiding. Er zijn zeven locaties waar uitbreiding in principe wel (beperkt) mogelijk is. Dit betreffen de Achtkantmolen, Kraanheuvel, Poorterhof, Uilenweg, Vijverhof, Watersnip en Weijerbeemd. Op 6 van deze locaties, met uitzondering van de Watersnip, blijkt ook een concrete uitbreidingsbehoefte te zijn.

Wonen in familieverband

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Uit het woningbehoefteonderzoek is gebleken dat er een nadrukkelijke voorkeur is voor het wonen in familieverband. We hebben een plan van aanpak gemaakt om de behoefte in Weert verder te concretiseren. Er hebben onder andere keukentafelgesprekken plaatsgevonden. De resultaten zijn in een notitie verwerkt. Voordat we kunnen starten met het proces tot uitbreiding van woonwagenlocaties is een standpunt van de gemeenteraad gewenst. Naar verwachting wordt dit onderwerp op 3 februari 2021 behandeld.’

Meer informatie

Op de pagina 'Woonwagenstandplaatsen' is de achtergrondinformatie te vinden. Ook zijn hier de bijbehorende documenten te downloaden.