Ga terug naar:

Belastingaanslag voor 2021 komt in februari

Waarde van uw huis waarschijnlijk gestegen

1-2-2021

Aanslagbiljet van de BsgW.

Aanslagbiljet van de BsgW.

In de tweede helft van februari valt het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen op de deurmat. Op dat biljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw woning. U ontvangt de belastingaanslag van BsGW, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dat is een samenwerking tussen Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg op het gebied van belastingen.

Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De WOZ-waarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt. Als deze stijging voor u reden is om uw WOZ-waarde te controleren en mogelijk bezwaar te maken, bel dan eerst met BsGW. Bezwaar maken, rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau, kost altijd meer moeite dan een telefoontje.

Neem contact op met BsGW

Als u denkt dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt, ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst eens met BsGW via (088) 8420 420. U belt dan rechtstreeks met de taxateur. Hij vertelt u met welke zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling. En als u denkt dat er redenen zijn om die waarde aan te passen, dan kunt u dat direct met hem bespreken. Eén enkel telefoontje geeft u snel duidelijkheid. Want bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart er veel tijd en moeite mee en u voorkomt onnodige kosten.

En als er toch een bezwaar nodig is?

Dan bent u bij BsGW ook aan het goede adres. Niet ingewikkeld en geen gedoe. Bezwaar maken doet u gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. U heeft daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat.

Is het druk aan de telefoon?

U ontvangt het aanslagbiljet gelijktijdig met nagenoeg alle andere inwoners in Limburg. Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd, kan het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Neem dan even de tijd en bel enkele dagen later met BsGW. Zij helpen u graag. U kunt ook altijd reageren via Mijn BsGW, uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

Het telefoonnummer van BsGW is (088) 8420 420. Houd uw BSN bij de hand. Of kijk op www.bsgw.nl 

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

[Muziek]
Elk jaar wordt de WOZ-waarde van woningen en overige gebouwen zoals fabrieken, scholen en winkels in Nederland getaxeerd.
In de meeste Limburgse gemeenten verzorgt BSgW de taxatie van deze gebouwen. Alles bij elkaar 570.000 stuks.
Laten we ons voor het gemak beperken tot de woningen.
Het bepalen van de exacte waarde van een woning is geen gemakkelijke opgave.
In het woordenboek staat niet voor niets dat 'schatten' een ander woord voor 'taxeren' is. En toch moet BSgW tot op € 1000,- nauwkeurig taxeren.
Voor veel woningen is dit een nagenoeg onhaalbare opgave. En als de eigenaar of gebruiker bezwaar maakt tegen de taxatie, moet BSgW de nauwkeurigheid van de taxatie aantonen.
Dat is natuurlijk interessant. Zo interessant dat diverse bureaus de vastgoedeigenaren actief aanmoedigen om bezwaar aan te tekenen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.
Zij bieden hun hulp aan en doen dat voor eigen risico. Als een bezwaar wordt toegekend, moeten de zogenaamde proceskosten immers door BSgW aan de bureaus betaald worden. Ee aanbod waar veel eigenaren en gebruikers op ingaan. Een succesvol bezwaar levert en vastgoedeigenaren in de meeste gevallen € 10,- tot € 15,- op aan vermindering van de OZB-belasting.
De rekening voor BsgW loopt per procedure al snel op richting € 700,- à € 800,-.
Een rekening waaraan diezelfde vastgoed eigenaar en alle inwoners van de betreffende gemeenten moeten meebetalen.
De laatste 2 jaar zijn in Nederland de proceskosten gigantisch gestegen, ook in Limburg. De afgelopen jaren komen er steeds meer bureaus die hun verdienmodel baseren op de WOZ-proceskostenvergoeding.
Vanuit ministeries wordt onderzocht hoe deze proceskosten gematigd kunnen worden, omdat deze niet in verhouding staan tot het voordeel dat het oplevert.
Hier is helaas op dit moment nog geen duidelijkheid over. In de tussentijd kunnen wij samen de kosten beperken. Ga als huiseigenaar of gebruiker niet direct in zee met een bureau, maar neem altijd contact op met BSgW.
Dat werkt sneller, makkelijker en is onder de streep voor iedereen goedkoper.
Ga voor meer informatie naar www.bsgw.nl
[Muziek]