Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Beleidsregels afwijken bestemmingsplan

Op 1 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de herziene Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht vastgesteld. Met ingang van 12 mei 2018 zijn deze beleidsregels in werking getreden.

Toelichting

Op 25 november 2014 is de beleidsnota inzake planologische afwijkingsmogelijkheden vastgesteld (kruimelgevallenregeling). Nadien zijn 4 partiële herzieningen vastgesteld.
De kruimelgevallenregeling is om verschillende redenen aangepast. Zo is bruin- en witgoed toegevoegd aan de branchering voor de PDV locatie aan de Roermondseweg-Moesdijk. Verder is de mogelijkheid voor publieksgerichte dienstverlening op Centrum-Noord (zone Eindhovenseweg) en voor specifieke bedrijven categorie 1 en 2 in het binnengebied op Centrum-Noord toegevoegd. Tot slot zijn de 2e en 4e herziening overbodig nu het bestemmingsplan voor de locatie Kazernelaan 101 is gewijzigd.

Achtergrond kruimelgevallenregeling

Met ingang van 1 november 2014 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd.

Artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht geeft verruimde mogelijkheden aan burgemeester en wethouders om via een eenvoudige procedure permanent of tijdelijk in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft vooral een verruiming van de mogelijkheid om het gebruik van gebouwen te wijzigen en om een tijdelijk (maximaal 10 jaar) ander gebruik van gronden en bouwwerken toe te staan. Aangezien de mogelijkheden voor afwijking erg ruim zijn en het programma erg schaars is het noodzakelijk om hiervoor duidelijke kaders aan te geven en de mogelijkheden bewust te koppelen aan de juiste plekken. Deze staan in de beleidsnota met een tabel voor functiewijzigingen. Daarbij hoort een kaart met legenda.

Met de vaststelling van de Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht’ op 1 mei 2018 zijn ingetrokken:

  1. ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht’ d.d. 24 november 2014.
  2. Beleidsregels voor afwijken van het bestemmingsplan, 1e herziening d.d. 16 juni 2015.
  3. Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 2e herziening d.d. 22 september 2015.
  4. Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening d.d. 19 januari 2016.
  5. Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 4e herziening d.d. 10 mei 2016.

De nota met bijlagen is te bekijken of te downloaden via deze pagina op de website Officiëlebekendmakingen.nl.

Weert, 11 mei 2018

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten