College BenW en besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Besluiten B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal op dinsdagochtend. De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld. De B&W-besluitenlijsten en bijbehorende besluiten vanaf 2015 vindt u op de website gemeenteraad.weert.nl
Ondersteunend zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde collegeadviescommissies.

Op de website gemeenteraad.weert.nl zijn ook de agenda's en verslagen van de gemeenteraad en audio-opnamen van vergaderingen of andere documenten van de raad of commissies vanaf 2015 te vinden.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van burgemeester en wethouders is te vinden op de website gemeenteraad.weert.nl.

Omdat burgemeester Heijmans zijn taken tijdelijk heeft neergelegd nemen de wethouders elk een deel van zijn portefeuille waar:
Onderwerp Wordt overgenomen door

Openbare orde en veiligheid

- Integrale veiligheid

- Veiligheidsregio

Regionale Samenwerking

- SML

Geert Gabriëls

Openbare orde en veiligheid

- Handhaving (coördinatie en horeca) 

Facilitaire zaken

Wendy van Eijk

Personeel

- Personeel algemeen

- Strategisch personeelsbeleid

Paul Sterk

Integriteit

- Algemeen


Regionale samenwerking

- Keyport

Martijn van den Heuvel

ICT

- Masterplan digitale transitie

- ICT NML

Tessa Geelen

Samenstelling B&W en nevenfuncties

De partijen VVD, Weert Lokaal en CDA leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Als u op een van de links klikt, openen de gegevens in het bestuurlijk informatie systeem. U kunt dan u per persoon de contactgegevens zien en een overzicht van nevenfuncties.

Burgemeester

Wethouders

Gemeentesecretaris

College BenW 01 (foto Irene van Wel)

College van burgemeester en wethouders, met van links naar rechts: gemeentesecretaris Myriam Meertens, wethouder Wendy van Eijk, burgemeester Jos Heijmans, wethouder Martijn van den Heuvel (staand), wethouder Paul Sterk (zittend), wethouder Geert Gabriëls (staand) en wethouder Tessa Geelen (foto Irene van Wel fotografie).

Afspraak

Voor een afspraak met de burgemeester of een van de wethouders belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.

Documenten

(Links openen op de website gemeenteraad.weert.nl