Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord

Het bestemmingsplan is:

  • Vastgesteld op 22 mei 2013
  • In werking getreden op 12 juli 2013
  • Onherroepelijk geworden op 4 september 2013

Vastgesteld bestemmingsplan

BestandGrootte
 01 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Bekendmaking.pdf 112.36 kB
 02 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Raadsbesluit.pdf 118.26 kB
 03 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Regels.pdf 202.80 kB
 04 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Regels Bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf 51.91 kB
 05 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Toelichting.pdf 2.81 MB
 06 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Verbeelding 1.pdf 4.64 MB
 07 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Verbeelding 2.pdf 4.48 MB
 08 Gewijzigd vastgesteld Bp Industrieter. Leuken Noord - Geuronderzoek 2013.pdf 2.06 MB

Bijlagen

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Akoestisch onderzoek (12-09-2007).pdf 14.12 MB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Bijlage Externe Veiligheid.pdf 2.43 MB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Bijlage Geurcontouren Jan 2012.pdf 591.31 kB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Bodemonderzoek (23-03-2010).pdf 3.36 MB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Geuronderzoek (06-10-2010).pdf 1.83 MB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Inventariserend veldonderzoek (mei 2005).pdf 3.28 MB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Luchtkwaliteitsonderzoek (juni 2010).pdf 768.12 kB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - QRA Vossen Laboratories (15-11-2010).pdf 2.73 MB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Quickscan flora en fauna (13-03-2008).pdf 2.45 MB
 Bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord - Update onderzoek meervelt (juli 2006).pdf 1.04 MB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.