Bestemmingsplan Kampershoek Noord 2010 1e Partiële herziening

Het bestemmingsplan is:

  • Vastgesteld op 26 juni 2013
  • Onherroepelijk in werking getreden op 16 augustus 2013

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.