Bestemmingsplan Laar-Hushoven 2010

Het bestemmingsplan is:

  • Vastgesteld op 9 februari 2011
  • Onherroepelijk in werking getreden op 8 april 2011

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.