Bestemmingsplan Windpark Weert

Het bestemmingsplan is:

  • Vastgesteld op 9 oktober 2018
  • In werking getreden op 15 januari 2019
  • Nog niet onherroepelijk

Vastgesteld bestemmingsplan

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Windpark Weert - 01 Raadsbesluit.pdf 2.75 MB
 Bestemmingsplan windpark Weert - 02 Toelichting.pdf 2.19 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - 03 Regels.pdf 1,014.92 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - 04 Verbeelding.pdf 236.79 kB

Bijlagen

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 01 Posities turbines.pdf 570.71 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 02 Parklayout.pdf 808.18 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 03 Visualisaties.pdf 1.70 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 04 Tekeningen mogelijke turbines.pdf 2.15 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 05 Tekening Enexis klantstation.pdf 905.03 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 06 Beleidsregels windturbines rijkswaterstaatsregels.pdf 611.93 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 07 Akoestisch onderzoek en slagschaduw.pdf 2.68 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 08 Analyse externe veiligheid en memo.pdf 1.17 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 09 Windpark Weert straalpaden.pdf 1.10 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 10 Verlichtingsplan.pdf 404.84 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 11 Radarhindertoetsing.pdf 743.98 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 12 Archeologisch inventariserend onderzoek.pdf 1.16 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 13 Quickscan flora en fauna.pdf 4.53 MB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 14 Brief defensie mbt radar.pdf 302.77 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 15 Bewijs aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming.pdf 511.96 kB
 Bestemmingsplan Windpark Weert - Bijlage 16 Notitie verkeersveiligheid A2 windmolens Weert.pdf 863.78 kB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.