Bestemmingsplan Woongebieden 2014

Het bestemmingsplan is:

  • Vastgesteld op 17 februari 2015;
  • In werking getreden op 17 april 2015;
  • Op 30 december 2015 onherroepelijk geworden.

Downloads