Bestrijding eikenprocessierupsen vanaf maandag 20 april

2-4-2020

Een groep eikenprocessierupsen op een boomstam.

Een groep eikenprocessierupsen op een boomstam.

De afgelopen jaren ondervinden we in Nederland veel overlast van de eikenprocessierupsen. De brandharen van de rupsen zorgen voor vervelende gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. De gemeente Weert neemt, net als voorgaande jaren, preventieve maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Vanaf maandag 20 april starten we met de bestrijding.

Monitoring

Sinds 2 maart zijn onze boomspecialisten op zoek naar ‘ei legsels’ van de eikenprocessierups. Net als andere jaren zijn deze gevonden. We monitoren deze ‘ei legsels’, zodat we op het juiste moment kunnen gaan starten met de preventieve bestrijding van de rupsen. Wanneer dat precies is, is onder andere afhankelijk van de temperatuur en de bladgroei van bomen. Dit jaar start de bestrijding op maandag 20 april.

Preventieve bestrijding

Voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen gebruiken we een middel dat zich hecht aan de bladeren die door de rupsen worden opgegeten. Het middel wordt als nevel in de eikenbomen geblazen en zorgt ervoor dat de rupsen zich niet verder ontwikkelen. Daarmee voorkomen we dat de rupsen gaan vervellen en hun brandharen loslaten. Het middel is niet schadelijk voor mensen of huisdieren.

Wat merkt u hiervan?

De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups duurt een aantal weken. Door de grote hoeveelheid bomen en houtwallen in de gemeente, gaan onze specialisten zowel overdag als 's avonds aan de slag met de bestrijding.

Ter plekke wordt rondom de voertuigen van onze specialisten duidelijk aangegeven dat ze bezig zijn met de bestrijding van eikenprocessierupsen. Het gaat vooral om bestrijding in en rondom de stad en langs belangrijke recreatieve routes, zoals fietspaden en wandelroutes.

Overgebleven nesten

Met de preventieve bestrijding kunnen we helaas niet alle eikenprocessierupsennesten tegenhouden. De nesten met rupsen die brandharen loslaten en zo overlast veroorzaken, worden weggezogen door specialisten. Deze bestrijding gaat in een bepaalde volgorde: eerst scholen/zwembaden en andere openbare locaties waar mensen samenkomen, dan woonbuurten en daarna het buitengebied. Op privéterrein wordt niet door de gemeente bestreden. Hiervoor kunnen inwoners zelf actie ondernemen, zie deze pagina voor meer informatie.