Bijstand, uitkering

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Bijstand, uitkering

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken.
Er wordt van u verwacht, dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer zelfstandig in uw inkomen te voorzien.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Wilt u bijstand aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente Weert. Kijk voor onze openingstijden en contactinformatie op www.weert.nl/contact.

 1. De aanvraag voor bijstand dient u in, zodra uw inkomen daalt of wegvalt.
 2. De ingangsdatum van een bijstandsuitkering is de datum van melding bij de gemeente.
 3. Aan de hand van de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken wordt beoordeeld of u recht heeft op bijstand.
 4. Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de volgende afwegingen
 • Behoort u tot de rechthebbenden?
 • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
 • Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld bij de UWV voor een WW-uitkering?
 • Is er werk voor u te vinden?
 • Is uw werkloosheid verwijtbaar?
 • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de noodzaak van de kosten, de financiële situatie van het gezin en uw eigen vermogen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

Voorwaarden

Waar moet u zijn?

U kunt bijstand en ondersteuning bij het zoeken van werk aanvragen bij de gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijstand?

U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende criteria:

 1. U kunt niet in uw eigen inkomen voorzien, u heeft geen werk.
 2. U heeft geen of weinig vermogen.
 3. U kunt op geen enkele andere inkomensregeling, bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) een beroep doen.

Overige criteria

 • Het recht op een uitkering is onlosmakelijk verbonden aan de plicht om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk zelf uw geld kunt verdienen. U moet algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.
 • Bij het bepalen van de hoogte van de bijstand wordt gekeken naar uw gezins- en woonsituatie
 • Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten, nadat ze zich hebben gemeld bij de gemeente, eerst zelf vier weken op zoek naar werk, scholing of een combinatie van beide, afgestemd op hun situatie. Pas na die vier weken kan een aanvraag voor bijstand worden ingediend. Als de jongere in die zoekperiode zich onvoldoende heeft inspannen krijgt hij geen uitkering van de gemeente.
 • U dient, nadat u zich heeft gemeld bij de gemeente, eerst zelf 4 weken op zoek naar werk. Pas na die vier weken kan een aanvraag voor bijstand worden ingediend.
 • Tijdens de zoekperiode van 4 weken dient u, verplicht, deel te nemen aan de workshops die worden aangeboden.

Houdt u er rekening mee dat de mate waarin u meewerkt aan uw re-integratietraject mede bepalend kan zijn voor (de hoogte van) uw bijstandsuitkering. Tevens kan de uitkering worden verlaagd of een boete worden opgelegd indien:

 • agressief of anderszins onwenselijk wordt opgetreden
 • sprake is van fraude

U kunt de hoogte van de uitkeringen terug vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vrijwilligerswerk

Als u vrijwilligerswerk doet, dan moet u de gemeente hier toestemming voor vragen. Bovendien ontslaat vrijwilligerswerk u niet van de verplichting mee te werken aan re-integratie naar werk. Betaald werk staat altijd voorop.

Eigen vermogen

 1. Als u alleenstaand bent dan mag u voor het ontvangen van een bijstanduitkering niet te veel eigen vermogen hebben. De hoogte van het bedrag kunt u terugvinden op website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 2. Is uw vermogen te hoog, dan moet u eerst op een verantwoorde manier dit geld gebruiken voor de kosten van levensonderhoud. Dit heet 'interen'. Er zijn verschillende manieren waarop vermogen kan en moet worden ingeteerd. Voor informatie over uw eigen situatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Eigen woning

 1. Als u eigen vermogen in uw woning heeft, en/of uw bijstandsuitkering bedraagt naar verwachting meer dan het netto minimum loon als gevolg van de noodzakelijke hypotheeklasten, dan krijgt u een bijstanduitkering in de vorm van een lening. Hierbij wordt wel een vrijlating van rond de € 50.000 toegepast. Voor actuele bedragen kijkt u op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 2. Wanneer uw uitkering eindigt, bijvoorbeeld omdat u werk heeft gevonden of verhuist, moet u de ontvangen bijstandsuitkering terugbetalen. Dit gebeurt ook wanneer u de woning verkoopt.

Meenemen

 1. Identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner.
 2. De volledig ingevulde vragenlijst die u bij de melding ontvangen heeft.

Achtergrondinformatie

Sociaal minimum

Het sociale minimum of de bijstandsnorm wordt een aantal keren per jaar vastgesteld aan de hand van de prijzen van goederen en diensten. De bijstandsuitkering kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat u probeert zo snel mogelijk weer zelf voldoende inkomen te verwerven. Dit wordt ook wel de arbeidsvoorwaarde genoemd.

Voorlopig besluit

Soms kan uw vermogen nog niet worden vastgesteld. Bij echtscheidingszaken bijvoorbeeld, wanneer de inboedel nog niet is verdeeld. Dan kunt u wel alvast bijstand krijgen. Na het vaststellen van het vermogen wordt gekeken of u de bijstand moet terugbetalen. Krijgt u op korte termijn vermogen, maar heeft u nu bijstand nodig, dan kunt u bijstand krijgen in de vorm van een lening.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Bijstand, uitkering'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

aanvraag uitkering; steun; financiële ondersteuning; aanvullend inkomen; armoe; geldgebrek; geldzorgen; schulden; tekort; kopzorg; ellende; nood; geldnood; primaire levensbehoeften; huur; vaste lasten; achterstand; afsluiting; werkeloos; werkloos; uitkeringsgerechtigd; steuntrekker; arbeidsloos; problemen; knel; huishoudboekje; hulpeloos; hulpbehoevend; help; voorziening; sociale dienst; berooid; platzak; blut; uitkering aanvragen; kunstenaar; WWIK; artiest; kunstschilder; beeldhouwer; tekenaar; acteur;

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten