Bijstand, vakantiemelding

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Bijstand, vakantiemelding

Als u een uitkering ontvangt of u heeft een uitkering aangevraagd mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar buiten Nederland verblijven mits uw verblijf buiten Nederland uw re-integratietraject niet verstoort.
Op grond van de algemene inlichtingenplicht bent u verplicht om het begin en het einde van elke verblijfsperiode buiten Nederland uit eigen beweging te melden.

U mag met behoud van uitkering vakantie houden in Nederland. Voor een verblijf in het buitenland dient u minimaal 1 maand voor vertrekdatum de melding in te dienen. De vakantie mag echter uw kansen op werk niet in de weg staan. Ook mag de vakantie een traject naar werk niet belemmeren.

Binnen Nederland mag u langer dan 4 weken verblijven. U moet een (langer) verblijf buiten de gemeente wel bij de gemeente melden. Overleg met uw consulent vooraf over de mogelijkheden.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Bij twijfel of uw verblijf buiten Nederland uw re-integratietraject verstoort, dan dient u hierover contact op te nemen met uw werk en activeringsconsulent van de Gemeente Weert. De reden van verblijf is hierbij niet van belang.

Langer dan 4 weken weg?
Als u langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft, heeft u geen recht meer op uitkering. U heeft geen recht tot het moment dat u weer terugkeert naar Nederland.

Boete bij niet melden
Het niet melden van verblijf buiten Nederland kan tot gevolg hebben dat wij u een boete opleggen.

Geen toestemming
U krijgt géén toestemming als u door uw verblijf buiten Nederland uw re-integratietraject verstoort. Krijgt u geen toestemming om verblijf te houden buiten Nederland en gaat u tóch buiten Nederland verblijven? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Uw uitkering wordt dan verlaagd, u krijgt een maatregel.
Besluit u door de brief van de gemeente niet te vertrekken? Dan geeft u dit door aan uw contactpersoon bij de gemeente. Dan voorkomt u een verlaging van uw uitkering.

Melding doen van uw verblijf buiten Nederland
Als u buiten Nederland wilt verblijven (vakantie,familiebezoek etc) moet u minimaal 30 dagen (4 weken) voor vertrek dat aan de afdeling WIZ doorgeven. Verblijft u korter dan 1 dag buiten Nederland, zoals bijvoorbeeld een dagje Antwerpen, dan hoeft u dat niet door te geven.
Echtparen dienen ieder het verblijf buiten Nederland te melden!
U kunt uw verblijf vooraf melden. Gebruik hiervoor de link bovenaan deze pagina in het blok 'online regelen'.

Online regelen
Als u de link in het blok 'online regelen' gebruikt, zijn er twee opties: met DigiD of zonder DigiD. Welke u gebruikt maakt niet uit. Door echter voor DigiD te kiezen, worden uw gegevens (naam, adres, etc.) die van u bekend zijn al ingevuld.

Hulp nodig?
Voor hulp bij het digitaal melden van uw verblijf buiten Nederland verwijzen wij u naar de Vraagwijzer. De Vraagwijzer bevindt zich in het gemeentehuis van Weert. Hier kunt u dagelijks terecht van 9.00 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

En dan?
Nadat wij uw melding hebben ontvangen ontvangt u onmiddellijk een digitale ontvangstbevestiging. Mocht blijken dat uw verblijf buiten Nederland uw re-integratietraject schaadt, dan krijgt u hier bericht over.

Geen melding nodig bij terugkomst
Als u weer terug bent in Weert, hoeft u zich niet 'terug' te melden. De gemeente gaat er vanuit dat u een juiste opgave heeft gedaan van uw vertrek- en terugkeerdatum. Mocht de melding onjuist zijn, dan moet u dat wél direct bij ons melden.

Controle
Wij vertrouwen erop dat de mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen hun verblijf buiten Nederland correct doorgegeven.
Let op: U moet minimaal één jaar bewijsstukken van uw verblijf buiten Nederland bewaren. Wij kunnen namelijk in het kader van een controle gegevens over uw verblijf buiten Nederland bij u opvragen. Ook kunnen wij controleren of u in het buitenland heeft verbleven.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Bijstand, vakantiemelding'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

vakantiemeldingen bijstandsgerechtigden; het doorgeven van verlof of vakantie aan sociale dienst of CWI; uitkering IOAW/IOAZ; buitenland; verlof; afwezig; vetrek; familiebezoek;melding verblijf buiten Nederland; melding verblijf buitenland

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten