Beleidsregel Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, ontwerp

Burgemeester en Wethouders hebben op 3 maart 2020 de volgende ontwerpbeleidsregel vastgesteld:

  •  Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, ontwerp

Voor het opstellen van de nieuwe nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart, is aansluiting gezocht bij het werkgebied van de RUD Limburg Noord. Zo is er een gezamenlijke nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart voor alle 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten tot stand gekomen. De vastgestelde kaart kan onder voorwaarden en in combinatie met een vooronderzoek gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring (bewijsmiddel) bij grondverzet, ruimtelijke initiatieven, bouwplannen en saneringen.

Het ontwerp Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 ligt van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 ter inzage.

De Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de hier bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Wilhelminasingel 101 in Weert.

Voor vragen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 57 5 237 of per e-mail r.martens@weert.nl.

Deze beleidsregel is ook digitaal te raadplegen, zie het bestand onderaan deze pagina. 

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij B&W van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter.

Weert, d.d. 11 maart 2020

Downloads

Bestand Grootte
Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029.pdf (7.33 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.