Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Bos Bungalowpark Weert aangepakt voor meer veiligheid

14-9-2023
Rubenslaan in Weert.

Rubenslaan in Weert.

Vanaf 18 september start de gemeente samen met Bosgroep Zuid Nederland aan het veiliger maken van het groen van het Bungalowpark Weert. De Bosgroep heeft een uitgebreide boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle heeft geleid tot een plan van aanpak om het bos veiliger te maken voor voetgangers en andere weggebruikers. Hierover is ook overleg geweest met de inwoners van de wijk. Door de werkzaamheden kan er hinder zijn in de naastliggende straten.

Bij de aanpak heeft de veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers prioriteit. Het gaat dan ook vooral om bomen die langs doorgangswegen en -paden staan. Vorig jaar is met inwoners en Wijkraad Rond de Kazerne gesproken over de samenhang van de veiligheid en het beheer van het bos. Ook Stichting Groen Weert is meegenomen in de aanpak. Er is een kapvergunning verleend voor circa 30 bomen.

Invloed klimaat op kwaliteit bomen

Door verandering van het klimaat verandert onze natuur. Sommige bomen kunnen niet tegen de hogere temperaturen en droogte. Met als gevolg dat deze wegkwijnen en afsterven. Het dorre hout kan dan breken en voor onveilige situaties zorgen. Na een uitgebreide boomveiligheidscontroles is besloten om onveilige situaties langs doorgangswegen en -paden aan te pakken.

Bescherming flora en fauna

Bij de aanpak wordt gewerkt volgens de Gedragscode soortbescherming bosbeheer. De Bosgroep werkt met deze gedragscode om roofvogelnesten, spechten(nest) holebomen en zeldzame flora te ontzien. De percelen in het Bungalowpark zijn inmiddels onderzocht op aanwezigheid van bijzondere soorten, zodat deze bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gespaard.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa Raats van Bosgroep Zuid Nederland, tel. +31 40 30 34 968 of per e-mail: l.raats@bosgroepzuid.nl. Zij houdt nauw contact met de gemeente tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten