Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt deze plannen inzien bij de gemeente. Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet de gemeente alle reguliere omgevingsvergunningsaanvragen publiceren. Nieuwe aanvragen worden vermeld in weekblad 'VIA Weert' en via publicatie op de gemeentelijke website.

Voor het inzien van bouwplannen kunt u een afspraak maken. Neem hiervoor contact op met de gemeente. De medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen u graag verder.