Bouwtekening of bouwdossier opvragen of inzien

U kunt bij ons, tegen betaling, verschillende soorten bouwtekeningen opvragen. Bouwtekeningen kunt u nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een vergunning, klussen in uw pand zoals het leggen van een vloer, of als u uw pand gaat verkopen. Geef altijd duidelijk aan welke tekeningen u opvraagt.

U kunt een bouwdossier opvragen uit het digitaal bouwarchief als u een compleet dossier van een al verstrekte vergunning wilt inzien.

Hoe kan ik een tekening opvragen of een dossier inzien?

U kunt de tekeningen of dossiers, tegen betaling, opvragen via dit formulier:

In dit formulier kunt u het volgende aangeven:

 • Wilt u een tekening opvragen of een bouwdossier inzien?
 • Van welke locatie(s) wilt u dit opvragen?
 • Kies voor opvragen of inzien.

Kiest u voor opvragen?

 • We sturen de stukken digitaal naar u op.
 • U geeft aan hoe u bereikbaar bent voor vragen.
 • U geeft aan naar welk adres we de factuur kunnen te sturen.

Kiest u voor inzien?

 • Daarvoor maken wij een afspraak met u.
 • U geeft aan naar welk adres wij de factuur kunnen sturen.
 • U geeft aan hoe wij u kunnen bereiken om een afspraak in te plannen en bij vragen.

Kosten

De kosten voor inzage of het opvragen van stukken zijn hetzelfde: dit kost € 15,85 per aanvraag (per opgevraagd adres), vermeerderd met een tarief per pagina op papier:

 • Tot en met formaat A4: € 0,90 per pagina
 • Tot en met formaat A3: € 1,50 per pagina
 • Tot en met formaat A2: € 2,70 per pagina
 • Tot en met formaat A1: € 5,15 per pagina
 • Tot en met formaat A0: € 10,00 per pagina
 • Groter dan formaat A0: € 11,75 per pagina

Een spoedlevering kost € 31,70 (dubbel tarief), plus de kosten per pagina.

U betaalt altijd achteraf na ontvangst van een factuur. U krijgt deze factuur altijd per post. Meer informatie over de kosten leest u in Hoofdstuk 18, artikel 18.3 en 18.3.1 van de legesverordening van de gemeente Weert.

Veelgestelde vragen

De volgende soorten bouwtekeningen kunt u opvragen.  
Let op! Niet van elke locatie zijn alle soorten tekeningen aanwezig in een bouwdossier.

 • Plattegrond per bouwlaag: Een plattegrond van de begane grond toont het hele perceel.  Een plattegrond van een hogere bouwlaag toont alleen deze verdieping;
 • Situatie- of perceeltekening: Een tekening van het terrein met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, de straatnamen en de grootte van het perceel en de bebouwing. Een situatietekening is op schaal en voorzien van een noordpijl.
  • Een situatietekening kan van 1 perceel zijn, maar ook van meerdere percelen.
  • Een perceeltekening is de situatietekening van 1 perceel;
 • Constructiegegevens en constructietekening: Constructiegegevens bestaan uit constructieberekeningen en constructietekeningen.  De berekeningen tonen aan dat een gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Constructietekeningen zijn technische tekeningen waarop de resultaten van de berekening zijn uitgewerkt;
  Geveltekening: Een bouwkundige tekening op schaal van de gevelaanzichten van een gebouw. De geveltekening laat zien hoe een bouwwerk er van de buitenkant komt uit te zien;
 • Doorsnede: Een verticale snede door een gebouw, op schaal. Uit een doorsnede blijkt de opbouw van de bouwdelen, zoals van vloeren, daken en gevels. Verder wordt uit een doorsnede ook duidelijk wat de verdiepingshoogte en de gebouwhoogte is;
 • Detailtekening: Een bouwkundige tekening op schaal waarin wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Door detailtekeningen wordt duidelijk hoe een gebouw precies in elkaar zit. Detailtekeningen die het uiterlijk van een gebouw bepalen, zijn belangrijk voor de welstandcommissie;
 • Fundering: Tekening of rapport van een betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk steunt zodat geen verzakking optreedt;
 • Sonderingen: rapport van de bodemgesteldheid en draagkracht van de bodem onder een stuk grond.
  Weet u niet welke tekening(en) u nodig heeft? Beschrijf dan waar u naar op zoek bent.

Ja, dat kan. Een bouwdossier bevat de aanvraag van een plan, de vergunning en de bijlagen die bij de vergunning horen. Wilt u een vergunning bekijken die we aan iemand anders hebben verleend? Vraag dan het bouwdossier op.

Hoe vraag ik bouwtekeningen of een bouwdossier op?

Vul het digitale formulier bovenaan deze pagina in. In dit formulier geeft u aan van welke bouwlocatie u tekeningen wil opvragen of een dossier wil inzien. De kosten en de snelheid van afhandeling hangen af van de grootte van uw aanvraag.

Wilt u uw kopieën per e-mail ontvangen?

Dat kan. Hiervoor maken we gebruik van een veilige e-mail via Zivver. De gemeente Weert gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie via e-mail. ZIVVER versleutelt berichten zodat alleen de verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen als ze ook de aanvullende code (wachtwoord of SMS) hebben om het bericht te openen. Wordt de mail per ongeluk naar een verkeerde ontvanger gestuurd, dan kan deze niets met de inhoud omdat hij de aanvullende code niet heeft.

Ja, dat kan. Als u iets wilt inzien, geeft u dat aan in uw e-mail. Als de gevraagde stukken (tekeningen of dossier) klaarliggen, nemen we contact met u op en maken we een afspraak. U kunt ze dan inzien op adres Wilhelminasingel 101 in Weert.
Tijdens de afspraak is het niet mogelijk specialistische vragen te stellen. Het kan daarom handig zijn zelf een deskundig persoon mee te nemen.
Houd er rekening mee dat tekeningen inzien altijd geld kost, ongeacht of u komt of niet. Voor de kosten, zie de legesverordening.

Nee. We hebben geen tekeningen beschikbaar van riolering, kabels, leidingen en luchtkanalen.

Na de bekendmaking door Burgemeester en Wethouders van Weert dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend, ligt deze voor een vastgestelde periode ter inzage. Op deze pagina vindt u hier verdere informatie over. Hier ziet u welke omgevingsvergunningen op dit moment ter inzage liggen en waar u deze kunt inzien.

Jazeker. Neem dan contact op met de gemeente Weert, bijvoorbeeld via ons contactformulier en stel hier in uw vraag of meld uw onduidelijkheid.
Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten