Bouwwerk, melding start / gereed / storten beton

Bouwen - BouwgrondZodra u gaat bouwen, uw bouwwerk is afgerond of uw verbouwing gereed is, dan dient u dit te melden bij de gemeente. U kunt dit doen via een digitaal formulier 'Statuswijziging Omgevingsvergunning' via de knop hieronder.

Start bouwwerkzaamheden

De start van de bouwwerkzaamheden dient u tenminste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden te melden. U kunt dit doen via het digitaal formulier hierboven. 

Storten Beton

Als u van plan bent beton te storten, dient u dit twee werkdagen vóór het storten per mail te melden via handhavingbouwen@weert.nl.

Beëindiging bouwwerkzaamheden

De beëindiging van de bouwwerkzaamheden dient uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden te worden gemeld. U kunt dit doen via het digitaal formulier hierboven. 
Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen of gegeven voordat de werkzaamheden gereed zijn gemeld.

Contact

Heeft u vragen, of kunt u de melding niet digitaal doen? U kunt de melding ook telefonisch doorgeven, neem dan contact op met de gemeente Weert.