Bouwwerk, voltooiingsverklaring / gereedmelding

Zodra uw bouwwerk is afgebouwd of uw verbouwing is afgerond en klaar is voor ingebruikneming dient u dit te melden bij de gemeente.

Kosten

Met het melden van de voltooiing van de bouw gaan geen extra kosten gepaard.

Gang van zaken

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk overeenkomstig de vergunning is gebouwd en neemt het bouwwerk in gebruik. Het is verstandig om de melding schriftelijk te doen. U kunt dan achteraf aantonen dat u aan uw meldingsplicht heeft voldaan.

U moet de witte kaart binnen 1 maand na voltooiing van de bouw naar de gemeente opsturen. Door de witte kaart op te sturen heeft u de gemeente voldoende op de hoogte gesteld van de voltooiing van de bouw.

Voorwaarden

Hebt u een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen, dan moet u bouwen volgens de eisen in deze vergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. Blijkt na uw melding dat u overeenkomstig de omgevingsvergunning hebt gebouwd, dan mag u het bouwwerk in gebruik nemen.

Witte kaart

Bij ontvangst van de omgevingsvergunning heeft u twee kaarten ontvangen. De witte kaart is bedoeld voor kennisgeving van de voltooiing van de werkzaamheden. U bent verplicht deze witte kaart op tijd op te sturen, om de gemeente te laten weten dat de werkzaamheden zijn voltooid.