Ga terug naar:

College verwerkt ideeën van meer dan 800 meedenkers tot wensbeeld voor Weert in 2030

Weertenaar schetst en bouwt mee aan eigen gemeente in 2030

20-11-2020

Kijk- en luisterplek Werken aan Weert 2030.

Kijk- en luisterplek Werken aan Weert 2030.

In wat voor stad of dorp willen Weertenaren over tien jaar werken, leren en wonen? En hoe krijgen we dat samen met inwoners en andere spelers voor elkaar? Met deze startvragen is het college begonnen aan het maken van een Strategische Visie Werken aan Weert 2030. De eerste stap is nu gezet. Door de vragen eerst te stellen aan Weertenaren zelf. Honderden inwoners en andere betrokkenen hebben meegedacht over kwaliteiten, schrikbeelden en kansen voor Weert in 2030. Het college heeft op basis hiervan nu een wensbeeld gemaakt om met de raad te bespreken en keuzes te maken. Met de nadrukkelijke uitnodiging aan Weertenaren om vervolgens mee te blijven bouwen aan de nabije toekomst van de gemeente.

Naast het uitgebreide participatietraject heeft onderzoek plaatsgevonden naar ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de toekomst van Weert. Ook het DNA, verleden en de kracht van Weert en hoe die kracht te versterken, zijn in het onderzoek meegenomen.

Presentatie aan de raad

Op dinsdagavond 17 november heeft het college de hoofdlijnen geschetst van de concept-Strategische Visie tijdens een informatieve bijeenkomst aan de raad. De tekst van het concept is nu aan de raad toegezonden en is onderaan deze pagina te downloaden. De behandeling is gepland op 7 december in een aparte commissievergadering en vervolgens in de raadsvergadering van 15 december. Daarna volgt een tweede ronde, met vaststelling in maart volgend jaar.

De Strategische Visie is daarna kader en inspiratiebron voor het maken en uitvoeren van gemeentelijk beleid, en voor het stimuleren en ondersteunen van initiatieven uit de samenleving.

De oogst van de interviews en enquêtes

Weertenaren zijn het eens over de waarden: een prettige woonomgeving met veel hoogwaardig groen, rust en sociale verbinding. Veel soorten bedrijvigheid en kansen op groei van een duurzame economie. Op korte afstand van steden met verschillende aanvullende kwaliteiten. Maar Weertenaren zien ook uitdagingen: toenemende leegstand vraagt om een oplossing en Weert moet niet een saaie slaapstad worden. Daarnaast vragen de wereldwijde digitalisering, klimaatverandering en toenemende grondstoffenschaarste om een stevig antwoord.

Belangrijke waarden als basis voor de Strategische Visie

Op basis van de bijdrage van Weertenaren benoemt het college de volgende waarden als uitgangspunt voor Weert in 2030:

  • Groen en blauw: natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
  • Iedereen doet mee: niemand buiten de boot laten vallen
  • Goed wonen, van alles te doen en beleven: diversiteit in wonen en voorzieningen
  • Duurzaam en innovatief ondernemen: balans tussen economie, mens en natuur
  • Goed verbonden en verweven met de (EU)regio: als speler in een netwerk

Toekomstbestendig beeld

Een bureau gespecialiseerd in toekomstverkenning is ingezet voor het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor Weert. Bij het onderzoek is systematisch rekening gehouden met toekomstige veranderingen die binnen nu en de komende 10 jaar op Weert en de regio kunnen afkomen. Het gaat om heel wat verschillende veranderingen: demografische, sociaal-culturele, economische, ecologische en technologische. Ook kansen en trends zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn methoden en technieken uit de wereld van design alsook systeem- en toekomstverkenning ingezet voor het participatietraject. Het resultaat: een stevig gefundeerde toekomstvisie voor Weert.

Ambities vragen brede samenwerking

De uitdagingen zijn groot, maar de potentie en kwaliteiten van Weert zijn dat ook. Om ze te benutten is de komende jaren brede en ook vernieuwende samenwerking nodig, en een verkenning van de mogelijkheden daartoe. Het college en de gemeente nemen daar hun aandeel in, maar ook de bijdrage en het initiatief van inwoners en individuele ondernemers, maatschappelijke organisaties onderwijsinstellingen, bedrijven en belangrijke regionale spelers is onmisbaar.

Meer weten

De volledige tekst van de concept-Strategische Visie is hieronder te downloaden of op weert.nl/weert2030. Onderdeel van de tekst is een blik in het leven in Weert in 2030, met een beeldende beschrijving van het dagelijkse leven van Weertenaren. Of bekijk hieronder de film die terugblikt op het participatieproces en de opbrengst.

Downloads

Bestand Grootte
Concept strategische visie Werken aan Weert 2030 (pdf-bestand) (2.59 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.