Compensatieregeling voor stijgende energieprijzen

15-12-2021
Brandend gasformuis.

Brandend gasformuis.

Door de fors stijgende gasprijzen dreigt de energierekening de komende winter een stuk duurder te worden. Daarom heeft het Rijk 200 miljoen vrijgemaakt om huishoudens met een laag inkomen te compenseren. De regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. We zijn op dit moment nog in afwachting van meer informatie over deze regeling. Zodra er meer bekend is, communiceren wij hierover.

Op dit moment weten wij nog niet wat de precieze kaders van de regeling zijn. De verwachting is dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig €200,- als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen krijgen. Waarschijnlijk ontvangen bijstandsgerechtigden de tegemoetkoming automatisch en kunnen andere inwoners met een laag inkomen zich melden bij de gemeente. Wat de grens voor een laag inkomen is, is nog niet bekend.

Zodra duidelijk is hoe wij de regeling kunnen gaan uitvoeren, communiceren wij hierover. Dan kan iedereen die recht heeft op een compensatie deze aanvragen. U hoeft zich nu dus nog niet te melden bij de gemeente.

We verwachten begin volgend jaar meer duidelijk te hebben. Naar verwachting kan het bedrag het eerste kwartaal van 2022 worden uitgekeerd.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten