Container, hoogwerker, kraan, bouwmaterialen plaatsen op openbare weg

Voor het plaatsen van containers, steigers, bouwmaterialen, schuttingen, bioboxen, bouw- of schaftketen, kranen of een betonpomp op gemeente grond (openbare weg) geldt: alleen wanneer op eigen terrein géén ruimte is. De voorwaarden zijn afhankelijk van de situatie en plaats.

Kosten

Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg (niet zijnde eigen grond) is men altijd precario verschuldigd. Voor het plaatsen van voorwerpen op grond waar betaald parkeren geldt, zijn er aparte tarieven voor gefiscaliseerde zones 1 en 2. Voor grotere bouwactiviteiten wordt een waarborgsom gevraagd.

Leges omgevingsvergunning: € 59,00

Algemeen tarief

per m²:
€ 0,34 per dag, € 1,70 per week, € 5,10 per maand, € 56,10 per jaar met een minimum van € 28,65

Voorwerpen in gefiscaliseerde zones

per m²:
€ 0,92 per dag, € 4,75 per week, € 14,25 per maand, € 156,75 per jaar met een minimum van € 28,65

Wat moet u doen?

  • Wilt u toestemming vragen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg? Zorg er dan voor dat u dit tijdig van te voren doet. Een melding doet u minimaal 10 werkdagen van te voren. Wanneer u vergunningplichtig bent, dan vraagt u minimaal 3 weken van te voren (op grond van de Wabo) een omgevingsvergunning aan. Of u Melding- of vergunningplichtig bent, leest u bij de voorwaarden.
  • Een melding doet u met het pdf-bestand dat u hier boven kunt downloaden in het blok 'online regelen'.
  • Voor kranen vanaf de weg dienen ook verkeersmaatregelen genomen te worden. Dit gebeurt in overleg met de verkeerdeskundige van de gemeente Weert.

Voorwaarden

De voorwaarden staan beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening, zie: 'Afdeling 5: Bruikbaarheid en aanzien van de weg'.