Cultuurstad op maat: innovatie en experimenten

In Weert hebben we gekozen voor een culturele 'experimentenperiode' van drie jaar, om te onderzoeken wat cultureel Weert nodig heeft en hoe we die ambities kunnen stroomlijnen én bereiken. In de jaren 2017-2020 zet de gemeente Weert actief in op nieuwe initiatieven binnen de kunst- en cultuursector, is er extra aandacht voor jong talent en wordt er geëxperimenteerd. Deze experimentenperiode is omschreven in de Routeplanner Cultuur 2017-2020. De Routeplanner Cultuur richt zich op een ander, meer samenhangend en zichtbaar cultureel aanbod; op meer diversiteit in het aanbod en op een groter bereik. De Routeplanner Cultuur werd door de gemeenteraad vastgesteld in mei 2017. Begin 2020 werd de balans opgemaakt. Wat heeft de Routeplanner Cultuur Weert tot nu toe gebracht? In de video onderaan deze pagina ziet u de eerste resultaten. 

Bekijk op deze pagina welke plannen er op dit moment uitgevoerd worden.

Stadslab 0495 zet in op een creatieve benadering van diverse vraagstukken. Van sociaal-maatschappelijke tot ruimtelijke vraagstukken. Het Stadslab 0495 houdt zich op dit moment onder andere bezig met armoedebestrijding en leegstand in de binnenstad. Het lab heeft een ruimte in Cwartier en zet in op de creatieve denkkracht binnen de cultuursector.

Icoontje locatie. Stadslab 0495 bevindt zich in ruimte 101-102 in Cwartier, Beekstraat 54. 
Icoontje Facebook. Stadslab0495
Icoontje e-mail. info@stadslab0495.nl
Icoontje website. www.stadslab0495.nl 

De cultuurmakelaar houdt zich bezig met verbindingen leggen tussen allerlei culturele initiatieven in Weert. Ook is zichtbaarheid van die culturele initiatieven een speerpunt van de cultuurmakelaar. Robin Moonen is onze cultuurmakelaar.

De popmuziekscène in Weert krijgt extra aandacht. Daarom hebben wij samen met Muziekcentrum De Bosuil een popcoördinator aangesteld. Dat is Sander Hoeben. Sander zorgt er samen met de popmuzieksector voor dat popmuziek nog zichtbaarder wordt in Weert. Hij wil mensen enthousiasmeren tot meer participatie in de muzieksector. Mensen inspireren om concerten te bezoeken en zelf muziekinstrumenten te bespelen en inzetten op talentontwikkeling bij jongeren. Hij wil meer ‘reuring creëren in de binnenstad met evenementen en concerten.

Om nieuwe, innovatieve ideeën op het gebied van cultuur te ondersteunen, hebben wij het zogenaamde Omvormingsfonds. Dit wordt ook wel het 'lefbudget' genoemd. Ideeën voor de thema's urban culture, muziek(educatie), diversiteit, creatieve broedplaatsen of lef komen in aanmerking voor een subsidie. Voor meer informatie, zie het subsidieportaal.

Weert maakt onderdeel uit van de samenwerkende gemeenten binnen de Cultuurregio Noord-Limburg. In het noorden van Limburg bloeit en broeit cultuur. Vruchtbare grond voor talent uitgroeiend tot over de landsgrenzen, maar met sterke wortels in de regio. Makers krijgen er de ruimte, voor ieder talent is er een podium. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van de cultuurregio op www.cultuurregionoordlimburg.nl.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten