Cultuurstad op maat: innovatie en experimenten

In Weert hebben we gekozen voor een culturele 'experimentenperiode' van drie jaar, om te onderzoeken wat cultureel Weert nodig heeft en hoe we die ambities kunnen stroomlijnen én bereiken. In de jaren 2017-2020 zet de gemeente Weert actief in op nieuwe initiatieven binnen de kunst- en cultuursector, is er extra aandacht voor jong talent en wordt er geëxperimenteerd. Deze experimentenperiode is omschreven in de Routeplanner Cultuur 2017-2020. De Routeplanner Cultuur richt zich op een ander, meer samenhangend en zichtbaar cultureel aanbod; op meer diversiteit in het aanbod en op een groter bereik. De Routeplanner Cultuur werd door de gemeenteraad vastgesteld in mei 2017. Bekijk op deze pagina welke plannen er op dit moment uitgevoerd worden.

De Annex is een tentoonstellingsruimte waar professionele, hedendaagse beeldende kunst en vormgeving zichtbaar is voor publiek. In 2019 kunt u nog genieten van exposities van Jennifer de Graaf (15 augustus t/m 29 september) en Hester van Tongerlo (17 september t/m 24 november). 
Icoontje locatie. De Annex vindt u aan de Meikoel 3, in Weert.
Icoontje Facebook. de Annex
Icoontje website. Verdere informatie over de Annex vindt u op deze pagina.

Het stadslab van Weert zet in op een creatieve benadering van diverse vraagstukken. Van sociaal-maatschappelijke tot ruimtelijke vraagstukken. Het stadslab houdt zich op dit moment onder andere bezig met armoedebestrijding en leegstand in de binnenstad. 
Icoontje locatie. 't Lab van Weert bevindt zich in ruimte 71 van Cwartier, Beekstraat 54. 
Icoontje Facebook. 't Lab van Weert
Icoontje e-mail. lab@weert.nl 

De cultuurmakelaar houdt zich bezig met verbindingen leggen tussen allerlei culturele initiatieven in Weert. Ook is zichtbaarheid van die culturele initiatieven een speerpunt van de cultuurmakelaar. Robin Moonen is onze cultuurmakelaar.

De popmuziekscène in Weert krijgt extra aandacht. Daarom hebben wij samen met Muziekcentrum De Bosuil een popcoördinator aangesteld. Dat is Sander Hoeben.

Om nieuwe, innovatieve ideeën op het gebied van cultuur te ondersteunen, hebben wij het zogenaamde Omvormingsfonds. Dit wordt ook wel het 'lefbudget' genoemd. Ideeën voor de thema's urban culture, muziek(educatie), diversiteit, creatieve broedplaatsen of lef komen in aanmerking voor een subsidie. Voor meer informatie, zie het subsidieportaal.

De gemeente Weert maakt deel uit van een samenwerkingsverband met gemeenten in Noord-Limburg. Samen zetten ze zich in voor een boeiend cultureel klimaat.