Cultuurstad op maat: innovatie en experimenten

In Weert hebben we gekozen voor een culturele 'experimentenperiode' van drie jaar, om te onderzoeken wat cultureel Weert nodig heeft en hoe we die ambities kunnen stroomlijnen én bereiken. In de jaren 2017-2020 zet de gemeente Weert actief in op nieuwe initiatieven binnen de kunst- en cultuursector, is er extra aandacht voor jong talent en wordt er geëxperimenteerd. Deze experimentenperiode is omschreven in de Routeplanner Cultuur 2017-2020. De Routeplanner Cultuur richt zich op een ander, meer samenhangend en zichtbaar cultureel aanbod; op meer diversiteit in het aanbod en op een groter bereik. De Routeplanner Cultuur werd door de gemeenteraad vastgesteld in mei 2017. Begin 2020 werd de balans opgemaakt. Wat heeft de Routeplanner Cultuur Weert tot nu toe gebracht? In de video onderaan deze pagina ziet u de eerste resultaten. 

Bekijk op deze pagina welke plannen er op dit moment uitgevoerd worden.

Stadslab 0495 zet in op een creatieve benadering van diverse vraagstukken. Van sociaal-maatschappelijke tot ruimtelijke vraagstukken. Het Stadslab 0495 houdt zich op dit moment onder andere bezig met armoedebestrijding en leegstand in de binnenstad. Het lab heeft een ruimte in Cwartier en zet in op de creatieve denkkracht binnen de cultuursector.

Icoontje locatie. Stadslab 0495 bevindt zich in ruimte 101-102 in Cwartier, Beekstraat 54. 
Icoontje Facebook. Stadslab0495
Icoontje e-mail. info@stadslab0495.nl
Icoontje website. www.stadslab0495.nl 

De cultuurmakelaar houdt zich bezig met verbindingen leggen tussen allerlei culturele initiatieven in Weert. Ook is zichtbaarheid van die culturele initiatieven een speerpunt van de cultuurmakelaar. Robin Moonen is onze cultuurmakelaar.

De popmuziekscène in Weert krijgt extra aandacht. Daarom hebben wij samen met Muziekcentrum De Bosuil een popcoördinator aangesteld. Dat is Sander Hoeben. Sander zorgt er samen met de popmuzieksector voor dat popmuziek nog zichtbaarder wordt in Weert. Hij wil mensen enthousiasmeren tot meer participatie in de muzieksector. Mensen inspireren om concerten te bezoeken en zelf muziekinstrumenten te bespelen en inzetten op talentontwikkeling bij jongeren. Hij wil meer ‘reuring creëren in de binnenstad met evenementen en concerten.

Om nieuwe, innovatieve ideeën op het gebied van cultuur te ondersteunen, hebben wij het zogenaamde Omvormingsfonds. Dit wordt ook wel het 'lefbudget' genoemd. Ideeën voor de thema's urban culture, muziek(educatie), diversiteit, creatieve broedplaatsen of lef komen in aanmerking voor een subsidie. Voor meer informatie, zie het subsidieportaal.

Weert maakt onderdeel uit van de samenwerkende gemeenten binnen de Cultuurregio Noord-Limburg. In het noorden van Limburg bloeit en broeit cultuur. Vruchtbare grond voor talent uitgroeiend tot over de landsgrenzen, maar met sterke wortels in de regio. Makers krijgen er de ruimte, voor ieder talent is er een podium. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van de cultuurregio op www.cultuurregionoordlimburg.nl.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

[Muziek]
 
De gemeente Weert heeft gekozen voor het versterken van de culturele sector door de 'Routeplanner Cultuur' uit te voeren.
Dat wordt gevoeld, gezien en gewaardeerd.
De afgelopen twee jaar was er veel te beleven op cultuurgebied.
Met ruim 50 nieuwe activiteiten groeide de diversiteit in het culturele aanbod. Voor iedere doelgroep is er wel iets te
doen, en dat maakt Weert een aantrekkelijke, culturele stad.
De gemeente Weert ontving veel subsidieaanvragen van cultuurmakers in het kader van de Routeplannen. En ook het publiek was enthousiast.
De activiteiten werden vaak goed bezocht!
De Routeplanner Cultuur opent vele deuren. Weert investeert in culturele projecten die de stad belangrijk vindt.
Hierop volgen regelmatig subsidies van externe financierders. Zoals bijvoorbeeld voor het Stadslab, de organisatie Diep Events,
het Cultureel Lint en het Appels met Peren Jamfestival.
Daarnaast werkt de gemeente Weert actief aan het versterken van het netwerk.
De gemeente zet zich in voor samenwerking met gemeenten in Noord-Limburg.
Dat leidde onder andere tot het plan 'Samen ontwikkelen door te doen' en een provinciale subsidie voor deze unieke samenwerking.
In Weert werden binnen het Omvormingsfonds in 2018 en 2019 ruim 40 nieuwe activiteiten gestimuleerd, vooral binnen de pijlers Lef, muziek(educatie) en Diversiteit. Er kwam bijvoorbeeld een beweging op gang rond het 100 evenement Weert Respecteert. Cultuurmakers ontmoetten elkaar tijdens creatieve meet ups in Weert waar nieuwe ideeën ontstaan.
Cultuurmakelaar Robin Moonen is een spin in het web binnen het culturele veld.
De werkwijze van experimenteren die met de routeplanner werd geïntroduceerd, bevalt haar goed.
 
"We staan hier in 'Cwartier' en sinds januari heb ik hier een eigen ruimte. Die deel ik samen met SUN Weert, Stichting Urgente Noden, En deze ruimte wil ik gaan gebruiken om de samenwerking met Angelo en met Sander, de popcoördinator, aan te gaan scherpen.
Dus wij willen eigenlijk in 2020 heel veel gaan samenwerken en onze krachten, netwerk en kennis goed bundelen. Ook in het Stadslab van Weert wordt heel wat geëxperimenteerd. In het lab wordt de creatieve denkkracht van de cultuursector ingezet bij het oplossen van vraagstukken. Bijvoorbeeld bij projecten rond armoede of de herinrichting van het stadspark. 
In de afgelopen maanden zijn we eigenlijk steeds meer, wel nog steeds intern, door verschillende groepen benaderd, vanuit de gemeente om mee te werken aan bijvoorbeeld vraagstukken over vergroening. 
We worden ook heel erg meegenomen in alle visietrajecten en in burgerparticipatie.
Vanuit alle domeinen weten ze ons en het stadslab steeds beter te vinden, en zie je ook de waardering voor dat creatieve proces."
 
Popcoördinator Sander Hoeben zorgt er samen met de muzieksector voor dat popmuziek overal zichtbaar is in Weert. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij het evenement 'Muziek bij de buren' en het bevrijdingsfestival. 
Daarnaast stimuleerde hij talentontwikkeling onder jongeren door het project 'Popstart'.
 
"Mijn volgende stap is eigenlijk, denk ik, meer mensen enthousiasmeren. Dus om het aan de ene kant meer concerten te bezoeken of meer optredens bij te wonen. Maar ook veel meer mensen en zelf popmuziek te laten maken. Want het is een super lage drempel.
We staan hier in een repetitieruimte het is heel eenvoudig om zelf te zingen. Het is heel fijn om zelf te zingen of
een muziekinstrumenten te leren. En het tofste is om dat dan aan andere mensen te laten horen. Jaa ja, ik zou heel graag meer
jeugd in de popmuziek aan het werk zien.
Muziek komt terug op de basisscholen. Daar is de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt om meer muzieklessen op de basisschool, want dit was helemaal verdwenen. Nu moeten we die muzieklessen, vind ik dan he, nog iets meer van nu maken. Dus popmuziek, of dat nu elektronisch is, HipHop, Urban, of wat ze dan ook willen, maatwerk.
En dan kijken of ze die kids in Weert hier het podium op krijgen en het vast laten houden. Dus dat ze het blijven doen. Op de middelbare school, of als ze straks het werkende leven in gaan als ze volwassen worden. 
En binnen Weert meer reuring in de binnenstad. Meer evenementen en meer podia."
 
2020 is het laatste jaar van de Routeplanner Cultuur. En er zijn nog heel wat dromen te verwezenlijken. Het is tevens het jaar om een visie te ontwikkelen. We gaan op weg naar een nieuw cultuurbeleid voor Weert!
 
[Muziek]
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten