De gemeente Weert zoekt proefprojecten Wet Kwaliteitsborging

1-5-2021
Een woning in aanbouw.

Een woning in aanbouw.

Volgend jaar gaat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging in werking. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De gemeente Weert wil zich goed voorbereiden op de Wkb. Wij willen proefprojecten gaan uitvoeren om samen met andere partijen ervaring op te doen met de Wkb bij vergunningverlening en toezicht (grote en kleine projecten). Om projecten te stimuleren geeft de gemeente een korting op de leges van 20%.

Uitleg over de Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen.

 • Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
 • Een verbeterde positie van de consument
 • Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en minder faalkosten

Bouwwerken die vallen onder fase 1 van de wet

De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met eenvoudige bouwprojecten die vallen onder gevolgklasse 1. Welke bouwwerken hieronder vallen is vastgelegd in het (concept) Besluit kwaliteitsborging. Het gaat samengevat om de volgende bouwwerken:

 • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis)
 • Woonboten
 • Vakantiewoningen
 • Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
 • Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 meter overspanning
 • Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.)
 • Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen (voor zover niet vergunningvrij) ook onder gevolgklasse 1.

Vooralsnog vallen de volgende gevallen niet onder kwaliteitsborging:

 • Monumenten
 • Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is
 • Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is
 • Bouwwerken waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of constructieve veiligheid

Ervaring op doen in 2021 door proefprojecten

De nieuwe Wet geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse (gevolgklasse cc1). Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. De Wet kwaliteitsborging wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Dat geeft alle betrokken partijen in 2021 de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw. De gemeente Weert wilt dit jaar graag gebruiken om goed voorbereid te zijn. Daarom worden er proefprojecten gezocht.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt uw bouwproject aanmelden als proefproject neem dan contact op met Roy Ritzen, casemanager Wabo van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Roy is bereikbaar via r.ritzen@weert.nl of via telefoonnummer (0495) 575 000. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten