Lees voor ?

Duurzame mobiliteit / elektrisch rijden

Foto van een elektrische auto.

Foto van een elektrische auto.

Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit dan ook snel. Hierdoor is de vraag naar openbare laadinfrastructuur steeds groter. “E-rijders” die niet kunnen parkeren en opladen op hun eigen terrein zijn aangewezen op openbare laadpalen. 

De gemeente is eigenaar en/of beheerder van de openbare ruimte waar laadvoorzieningen in staan en waar E-rijders hun auto parkeren en laden.

Komt u in aanmerking voor een openbare laadpaal?

De gemeente wil graag het plaatsen van laadvoorzieningen zoveel mogelijk faciliteren. Op de website van energieleverancier Vattenfal vindt u meer informatie, de voorwaarden en een aanvraagformulier. Zij faciliteren en beoordelen de aanvragen van openbare laadpalen voor de gemeente Weert.

Proactieve plaatsing laadpalen elektrische voertuigen

De gemeente Weert gaat proactief laadpalen plaatsen om tijdig in de te verwachten vraag te voorzien. Deze openbare laadpalen worden altijd aan openbare parkeerplaatsen geplaatst. De locaties zijn gekozen op basis van statistieken en buurtkenmerken. De verwachting is dat het aantal elektrische auto's rondom deze locaties de komende jaren sterk zal groeien. Hierbij is ook rekening gehouden met het zoveel mogelijk beperken van overlast voor omwonenden. De locaties zijn onderdeel van de tweede en laatste fase van het proactief plaatsen van openbare laadpalen. We verwachten alle laadpalen van fase 2 eind 2022, begin 2023 te plaatsen.

 www.heerlijkweert.nl/duurzame-mobiliteit

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten