Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Duurzame mobiliteit / elektrisch rijden

Foto van een elektrische auto bij een laadpaal.

Foto van een elektrische auto bij een laadpaal.

Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit dan ook snel. Hierdoor is de vraag naar openbare laadinfrastructuur steeds groter. “E-rijders” die niet kunnen parkeren en opladen op hun eigen terrein zijn aangewezen op openbare laadpalen. 

De gemeente is eigenaar en/of beheerder van de openbare ruimte waar laadvoorzieningen in staan en waar E-rijders hun auto parkeren en laden.

Komt u in aanmerking voor een openbare laadpaal?

De gemeente wil graag het plaatsen van laadvoorzieningen zoveel mogelijk faciliteren. Op de website van energieleverancier Vattenfal vindt u meer informatie, de voorwaarden en een aanvraagformulier. Zij faciliteren en beoordelen de aanvragen van openbare laadpalen voor de gemeente Weert.

Proactieve plaatsing laadpalen elektrische voertuigen

De gemeente Weert gaat proactief laadpalen plaatsen om tijdig in de te verwachten vraag te voorzien. Deze openbare laadpalen worden altijd aan openbare parkeerplaatsen geplaatst. De locaties zijn gekozen op basis van statistieken en buurtkenmerken. De verwachting is dat het aantal elektrische auto's rondom deze locaties de komende jaren sterk zal groeien. Hierbij is ook rekening gehouden met het zoveel mogelijk beperken van overlast voor omwonenden. De locaties zijn onderdeel van de tweede en laatste fase van het proactief plaatsen van openbare laadpalen. We verwachten alle laadpalen van fase 2 eind 2022, begin 2023 te plaatsen.

Regels voor laadinfrastructuur

We kunnen er niet meer omheen. Laadpalen zijn een vast onderdeel geworden in het straatbeeld. Mobiliteit wordt steeds duurzamer. In het Klimaatakkoord van Parijs is opgenomen dat vanaf 2030 geen auto’s meer verkocht mogen worden op fossiele brandstof. Dit heeft tot gevolg dat het aantal elektrische voertuigen toeneemt en de vraag naar laadpalen stijgt.

Uitbreiding laadpalen in openbare ruimte

Om deze toenemende vraag in de gemeente Weert op te vangen, plaatst energieleverancier Vattenfall diverse laadpalen in de openbare ruimte. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Deze heeft hiervoor enkele regels opgesteld, bijvoorbeeld waaraan de plek van een laadpaal moet voldoen. Naast de laadpalen in de openbare ruimte waarvan iedereen gebruik kan maken, plaatst Vattenfall ook laadpalen voor particulieren, de zogenoemde ‘paal volgt auto’-aanvragen.

In het filmpje onderaan deze pagina ziet u hoe verschillende gemeenten, waaronder Weert, samen met de provincies Limburg en Brabant werken aan een goed netwerk van oplaad-mogelijkheden.

Particuliere initiatieven

Niet alleen de gemeente, maar ook bedrijven en ondernemers pakken hun verantwoordelijkheid en zorgen voor een goede laadinfrastructuur voor eigen personeel en klanten. Onlangs heeft bijvoorbeeld Tesla een Supercharger-station op eigendom van Goudreinet de Wildenberg gerealiseerd en in gebruik genomen.

Wethouder Lizbeth Steinbach.

"Als portefeuillehouder Duurzaamheid & Energie, Participatie en Mobiliteit is dit proces een mooi voorbeeld van het samen doen. Samen met marktpartijen, ondernemers en inwoners aan de slag met duurzame mobiliteit om onze ambitie op het gebied van de energietransitie te behalen. Het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte draagt hieraan bij."

Wethouder Lizbeth Steinbach

 www.heerlijkweert.nl/duurzame-mobiliteit

Video met informatie over elektrisch autorijden en laadpalen.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Elke dag zie je er meer om je heen; elektrische auto’s. Én vrachtauto’s. Het worden er snel nóg veel meer. Daarvoor zijn laadpalen nodig. Of snelladers. Veel laadpalen. Want al die elektrische voertuigen moeten natuurlijk ergens kunnen laden en met deze groeisnelheid zijn er straks té weinig laadpalen en andere oplaad-mogelijkheden.

Hoe moeten we dat dan aanpakken? Daarover gaat deze video.

Wat cijfers. In 2025 rijden er 200.000 elektrische auto’s in Brabant en Limburg. En om al die voertuigen op te laden, zijn er zo’n 34.000 publieke laadpunten nodig. Maar 5 jaar later zijn er nog eens 300.000 duizend meer elektrische auto’s in Brabant en Limburg. En dus zijn er ook zo’n 60.000 publieke laadpalen meer nodig. In 2030 is 1 op de 4 personenauto’s elektrisch. En vanaf dat jaar is het ook de bedoeling dat alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Ook in het goederenvervoer neemt het elektrisch rijden trouwens toe. Al die elektrische auto’s en vrachtwagens zijn nodig om de landelijke klimaatdoelstelling te halen: in totaal 55% minder uitstoot van CO2 in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit alles mogelijk te maken moet de laad-infrastructuur op orde zijn. Zeg maar; het aantal laadpalen en alles wat daarbij hoort. Want zoals gezegd: al die elektrische auto’s moeten natuurlijk wel kunnen worden opgeladen. In 2030 staan er op privé opritten, in parkeergarages, en bij bedrijven in 2030 330.000 extra laadpalen! Maar dat is helaas niet voldoende. Er zijn ook meer laadpalen nodig in de openbare ruimte, 60.000 om precies te zijn. Dáárvoor zorgen de gemeenten, samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dat vraagt om samenwerking, zodat je beter kunt inkopen, sneller kunt groeien, en dat de kwaliteit maximaal is.

Wat is trouwens het probleem eigenlijk? Welnu; piekmomenten in elektriciteitsgebruik. Want elektrische auto’s worden vaak ingeplugd als ook de kookplaten en televisies aan gaan. Daardoor kan de vraag naar elektriciteit té hoog zijn. Door slimme spreiding van locaties en laadmomenten kun je dit samen oplossen. Zo werken gemeenten in Noord-Brabant en Limburg – onder leiding van de provincies - al jaren aan een netwerk van publieke laadinfrastructuur. De samenwerking heet Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. En het mooie is: dat maakt het ook nog eens betaalbaar én betrouwbaar.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten