Een andere kiezer machtigen (volmacht)

Deur met bordje 'stembureau'.

Deur met bordje 'stembureau'.

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Als u stemrecht hebt, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dat kan met de onderhandse volmacht of de schriftelijke volmacht.

 Iedere kiezer mag naast zijn / haar eigen stem maximaal drie volmachten aannemen. De volmachtstem(men) moet u tegelijkertijd met uw eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit de gemeente Weert om op de dag van de verkiezingen voor u te stemmen. U én de gemachtigde staan dus beide als kiezer geregistreerd in Weert.

 1. Op de achterzijde van uw stempas vult u (de volmachtgever) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde).
 2. U ondertekent de stempas en draagt deze over aan de gemachtigde. Ook de gemachtigde moet de volmacht ondertekenen.
 3. Iemand machtigen kan tot en met de dag van de verkiezingen zelf. Een volmacht afgeven in het stemlokaal is niet toegestaan.
 4. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet ook een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van u (mag max. 5 jaar verlopen zijn) aan het stembureaulid tonen. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Het identiteitsbewijs moet duidelijk en goed leesbaar zijn voor het stembureaulid. Dit kan ook heel handig met de KopieID app
 5. Geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee, schrijf dan het volgende op de kopie:
  • dat het een kopie is,
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft,
  • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Weert als kiezer geregistreerd is. Hiervoor moet u een aanvraag indienen bij de gemeente.
Een schriftelijke machtiging aanvragen kan per post, inleveren bij de balie in het stadhuis of digitaal via de website van de gemeente Weert.

Voor deze procedures zijn verschillende formulieren beschikbaar.

1. Schriftelijke aanvraag met behulp van formulier L8 (verzoek om per volmacht te stemmen)

 Formulier L8 verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf-bestand)

 • Volmachtgever en gemachtigde vullen beide formulier L8 in en ondertekenen deze.
 • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier L8 kunt u:
  • Per post sturen naar: Gemeente Weert, team Verkiezingen, Postbus 950, 6000 AZ Weert, of
  • Inleveren bij de balie in het stadhuis (Wilhelminasingel 101). Voor de openingstijden, zie deze pagina.

2. Digitale aanvraag voor een volmacht via de website van de gemeente Weert.

Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden:

 • De volmachtgever en de gemachtigde doen gelijktijdig achter dezelfde computer of laptop, via de website van de gemeente Weert, een digitale aanvraag voor een volmacht. U heeft hiervoor beide DigiD nodig.
 • De gemachtigde vult formulier model G2 (deel gemachtigde) volledig in, ondertekent het formulier en stuurt deze langs digitale weg naar de volmachtgever. De volmachtgever vraagt met DigiD, via de website van de gemeente Weert, digitaal de volmacht aan via deze webpagina . De volmachtgever upload het formulier G2 dat ingevuld en ondertekend is door de gemachtigde en stuurt deze met de digitale aanvraag mee. Alleen de volmachtgever heeft hiervoor een DigiD nodig. Dit formulier kunt u hieronder downloaden:

   Formulier G2 verklaring gemachtigde (pdf-bestand)

Op tijd indienen!

Het schriftelijke / digitale verzoek om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente Weert.

Als het verzoek wordt goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs toegestuurd. De gemachtigde hoeft in dit geval geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever aan het stembureau te laten zien.


Terug naar de hoofdpagina over de Tweede Kamerverkiezingen

Downloads

Bestand Grootte
Formulier L8 - Verzoek stemmen bij volmacht.pdf (0.17 mb)
Formulier G2 - Verklaring gemachtigde.pdf (0.13 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.