Eindadvies informateur H. Mackus voor coalitie gemeenteraad

14-4-2022
Informateur dhr. Mackus aan het woord in de raadsvergadering.

Informateur dhr. Mackus aan het woord in de raadsvergadering.

Op donderdag 14 april 2022 heeft de informateur, de heer Hubert Mackus, zijn eindadvies aan de gemeenteraad uitgebracht over het vormen van een coalitie voor het nieuwe gemeentebestuur van Weert.
 Op basis van de gehouden gesprekken adviseert de informateur om een coalitie te formeren die bestaat uit drie partijen, namelijk Weert Lokaal, VVD en D66. Deze coalitie kan rekenen op 19 van de 31 raadszetels.

Uit de met alle partijen gehouden gesprekken is gebleken dat er op hoofdlijnen consensus bestaat over de belangrijkste onderwerpen die in de komende raadsperiode aan de orde komen. De informateur adviseert om een coalitieakkoord op te stellen waarin deze relevante thema’s worden opgenomen.

Ook doet de informateur in zijn eindadvies enkele algemene aanbevelingen aan de partijen die gaan formeren en aan de gemeenteraad. Er moet worden gewerkt aan de onderlinge verhoudingen. Maar ook de verbinding in de raad, en tussen raad en college moet worden versterkt.

Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om te werken aan het verhogen van het opkomstpercentage bij de verkiezingen. De informateur doet enkele handreikingen om te werken aan herstel van vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek.

Verder brengt de informateur enkele adviezen uit om te komen tot efficiëntere vergaderingen. Het eindrapport is te lezen via gemeenteraad.weert.nl (zie agendapunt 2).

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten