Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Energiecompensatieregeling amateursportverenigingen en vrijwilligersorganisaties

Foto van een meterkast.

Foto van een meterkast.

De afgelopen periode hebben veel vrijwilligersorganisaties hoge energierekeningen betaald uit reserves. In Weert vinden we het van groot belang dat deze organisaties kunnen blijven bestaan. Ook willen we dat maatschappelijke voorzieningen betaalbaar blijven voor inwoners. Daarom is het vanaf 13 juli 2023 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de energiecompensatieregeling van de gemeente Weert, aanvullend op de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)  en het Noodfonds sport. 

Via deze pagina kun je als bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie met een subsidierelatie met de gemeente Weert een aanvraag indienen voor energiecompensatie.

Er zijn verschillende energiecompensatieregelingen. Aan de hand van onderstaand stappenplan kun je zien welke aanvraag je kan doen. 

Je dient de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) regeling aan te vragen:

Aanvragen TEK-regeling

Kom je hier niet voor in aanmerking? Ga dan verder naar stap 2 hieronder.

Kom je niet in aanmerking voor de TEK-regeling (zie stap 1)?  Dan kun je een aanvraag indienen voor het Noodfonds sport, als je een amateursportvereniging bent en door de gestegen energieprijzen in 2022 en/of 2023 in continuïteitsproblemen bent gekomen. De aanvraag dient uiterlijk 1 september 2023 te zijn ingediend, via het onderstaande digitale formulier. Ga na het indienen van de aanvraag verder met stap 3.

Aanvragen Noodfonds sport

Ben je géén amateursportvereniging? Ga dan verder met stap 3.

Als vrijwilligersorganisatie met een subsidierelatie kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de tijdelijke subsidieregeling 'tegemoetkoming hoge energiekosten vrijwilligersorganisaties' van de gemeente Weert. Iedere vrijwilligersorganisatie met een subsidierelatie kan dus deze aanvraag indienen, ook als men al gebruik heeft gemaakt van de TEK regeling of het noodfonds sport. In dat geval kan de gemeentelijke regeling namelijk een aanvulling zijn. De aanvraag dient uiterlijk 1 december te zijn ingediend, via het onderstaande digitale formulier:

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten