Erepenning van de gemeente Weert voor pastoor Notermans

25-8-2019

Dhr. Notermans met burgermeester Heijmans.

Dhr. Notermans met burgermeester Heijmans.

Uit handen van burgemeester Jos Heijmans ontving de heer, pastoor H.L.H. Notermans op zondag 25 augustus 2019 de Erepenning van de gemeente Weert en wordt daarmee ereburger. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hem de penning toe te kennen als blijk van zeer grote waardering en erkentelijkheid. De heer Notermans krijgt deze penning omdat hij zich gedurende vele jaren uitzonderlijk heeft ingezet voor de inwoners van de kerkdorpen Stramproy, Tungelroy, Swartbroek en Altweerterheide. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de sociale cohesie in de vier dorpsgemeenschappen. De uitreiking vond plaats tijdens een receptie na de feestelijke Hoogmis waarin hij afscheid nam van alle parochianen.

Grote en kleine projecten

Pastoor Harrie Notermans organiseert al vele jaren een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Hij is initiatiefnemer en medeoprichter van het project ‘vluchtelingenmaatje Stramproy’. Op zijn initiatief werd in Stramproy het project  ‘Auto delen’ opgezet. Hij is actief als tekstschrijver en deelnemer aan de Bonte avonden. Hij ondersteunt vele grote en kleine projecten in de vier kerkdorpen. Hij weet, met zijn aanstekelijk en inspirerend enthousiasme, een grote groep vrijwilligers te activeren.