Euregionaal project 'seniorvriendelijke gemeente'

Logo Interreg.

Logo Interreg.

Senior Friendly Communities


De gemeente Weert neemt samen met 9 euregionale partners en 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn deel aan het project ‘Senior Friendly Communities’. Het project richt zich op actief ouder worden in seniorvriendelijke gemeenten waarbij het accent ligt op de psychische gezondheid met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Het project

Het doel van het project is het tot stand brengen van seniorvriendelijke gemeenten waar zorg-verzorger- en inclusievriendelijkheid centraal staan zodat senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale sociale leven. Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Doelgroep

In dit project richten de gemeenten en de partners zich op ouderen met beginnende ouderdomsdepressie en/of dementie én hun mantelzorgers.

Waarom meedoen?

Het belangrijkste argument om aan het project mee te doen is de stijging van het aantal senioren in onze gemeente en de daarmee gepaarde gaande problematiek rondom ouderdomsdepressie en beginnende dementie.

Maatwerk per gemeente

Per gemeente wordt geïnventariseerd hoe senioren én hun mantelzorgers al ondersteunt worden. Aan de hand van de plaatselijke behoefte zullen vervolgens concrete activiteiten aangeboden worden om de geestelijke gezondheid van senioren met ouderdomsdepressie en/of beginnende dementie te bevorderen.

Stichting euPrevent-EMR

Het project ‘Senior Friendly Communities’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van de Stichting euPrevent-EMR. De Stichting eu-Prevent EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.interregemr.eu.

Financiering

Dit project wordt ondersteund door het  Interreg-VA programma Euregio Maas-Rijn.

Meer informatie over het project vindt u op www.euprevent.eu/sfc.

Logo's van de betrokken organisaties.