Lees voor ?

Experimenteerruimte onderwijs

Kinderen op school.

Kinderen op school.

 De subsidieregeling Experimenteerruimte onderwijs liep tot en met 31 december 2022. Het is niet meer mogelijk een nieuwe aanvraag te doen. Aanvragen die op tijd zijn ingediend, worden wel nog in behandeling genomen.

Onderwijs vinden we belangrijk. Daarom stimuleren we dat leerlingen, ouders, docenten of schoolbesturen zelf met ideeën komen én helpen we hen daar een handje bij. Heb jij ideeën, bijvoorbeeld voor een inspirerende activiteit of de ontwikkeling van creatief talent? Denk aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van seksuele diversiteit (Gender Sexuality Alliance) of het volgen van creatieve lessen na schooltijd. Of heb jij ideeën die zorgen voor meer verbinding en samenwerking tussen leerlingen, docenten of scholen? Bijvoorbeeld een gezamenlijke sportdag of een onderwijscafé voor docenten van verschillende scholen. Of zie jij kansen voor nieuwe onderwijsvormen? Zoals de Tienerschool, waar de verbinding wordt gelegd tussen basis- en voortgezet onderwijs. Dan zoeken wij jou! Ga met ons het gesprek aan, zodat we samen kunnen kijken hoe we met dat idee aan de slag kunnen gaan!

Voorwaarden subsidie: wanneer wel of niet?

We gaan altijd in gesprek met leerlingen, docenten, ouders en schoolbesturen om te kijken of we het idee kunnen ondersteunen. Soms komt een idee in aanmerking voor subsidie. Daar is wel een aantal voorwaarden voor. Door de onderstaande vragen met ja of nee te beantwoorden kun je snel beoordelen of je idee voldoet aan de algemene criteria om subsidie te krijgen. Is de uitslag positief, vul dan het aanvraagformulier in.

  • Het idee wordt uitgevoerd in de gemeente Weert;
  • Het idee heeft een duidelijke relatie met onderwijs;
  • Het idee heeft draagvlak: het wordt ondersteund door meerdere mensen, instellingen en/of het schoolbestuur;
  • Er is sprake van samenwerking;
  • Het idee is vernieuwend;
  • De subsidieaanvraag is minimaal € 250,- en maximaal € 25.000,-

De volledige subsidieregeling Experimenteerruimte onderwijs 2020 kun je hier lezen.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

"Docenten, leerlingen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het MBO: Ik wil u iets vertellen over de nieuwe Experimenteerregeling Onderwijs van de gemeente Weert.
Onderwijs vinden we ontzettend belangrijk en biedt iedereen gelijke kansen, talentontwikkeling van iedereen die in Weert woont die op onderwijs gezeten heeft is belangrijk en daarom willen we daar graag in investeren.
Ook om dat er de laatste tijd veel te doen is over de werkdruk in het onderwijs, salaris in het onderwijs. 
Daar kunnen wij helaas als gemeente niks aan doen, dat zit allemaal in Den Haag, maar in de gemeente Weert kunnen we wel
investeren in goede samenwerkingen, maar ook in de initiatiefrijkheid van docenten en leerlingen.
Daarom hebben we € 425.000,- de komende drie jaar, om te investeren in initiatieven van leerlingen, docenten en ook ouders, die onderwijs gerelateerd zijn.
Dus ik wil jullie heel erg graag oproepen om met initiatieven en ideeën te komen en meldt die bij de gemeente Weert, dan kun je daar aanspraak op maken en dat versterkt het onderwijs in Weert en dat willen we allemaal!
Dus, dien initiatieven in!"
 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten