Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Experimenteerruimte onderwijs

Kinderen op school.

Kinderen op school.

 De subsidieregeling Experimenteerruimte onderwijs liep tot en met 31 december 2022. Het is niet meer mogelijk een nieuwe aanvraag te doen. Aanvragen die op tijd zijn ingediend, worden wel nog in behandeling genomen.

Onderwijs vinden we belangrijk. Daarom stimuleren we dat leerlingen, ouders, docenten of schoolbesturen zelf met ideeën komen én helpen we hen daar een handje bij. Heb jij ideeën, bijvoorbeeld voor een inspirerende activiteit of de ontwikkeling van creatief talent? Denk aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van seksuele diversiteit (Gender Sexuality Alliance) of het volgen van creatieve lessen na schooltijd. Of heb jij ideeën die zorgen voor meer verbinding en samenwerking tussen leerlingen, docenten of scholen? Bijvoorbeeld een gezamenlijke sportdag of een onderwijscafé voor docenten van verschillende scholen. Of zie jij kansen voor nieuwe onderwijsvormen? Zoals de Tienerschool, waar de verbinding wordt gelegd tussen basis- en voortgezet onderwijs. Dan zoeken wij jou! Ga met ons het gesprek aan, zodat we samen kunnen kijken hoe we met dat idee aan de slag kunnen gaan!

Voorwaarden subsidie: wanneer wel of niet?

We gaan altijd in gesprek met leerlingen, docenten, ouders en schoolbesturen om te kijken of we het idee kunnen ondersteunen. Soms komt een idee in aanmerking voor subsidie. Daar is wel een aantal voorwaarden voor. Door de onderstaande vragen met ja of nee te beantwoorden kun je snel beoordelen of je idee voldoet aan de algemene criteria om subsidie te krijgen. Is de uitslag positief, vul dan het aanvraagformulier in.

  • Het idee wordt uitgevoerd in de gemeente Weert;
  • Het idee heeft een duidelijke relatie met onderwijs;
  • Het idee heeft draagvlak: het wordt ondersteund door meerdere mensen, instellingen en/of het schoolbestuur;
  • Er is sprake van samenwerking;
  • Het idee is vernieuwend;
  • De subsidieaanvraag is minimaal € 250,- en maximaal € 25.000,-

De volledige subsidieregeling Experimenteerruimte onderwijs 2020 kun je hier lezen.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten