Extra financiële steun ondernemers en zzp’ers

Geldbiljetten.

Geldbiljetten.

Bent u ondernemer of zzp’er en woont u in de gemeente Weert? Als u in financiële problemen komt door corona, dan kunt u nu extra steun aanvragen. De Rijksoverheid heeft hiervoor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) opengesteld. Inmiddels hebben bijna 700 ondernemers zich gemeld bij de gemeente. Hiervan heeft het merendeel zich gemeld voor de Tozo uitkering en ongeveer 40 ondernemers voor een Tozo bedrijfskrediet. Tot en met dinsdag 7 april zijn ongeveer 340 ondernemers benaderd door onze medewerkers. De eerste 145 meldingen zijn afgerond en de voorschotten betaald.

Meer weten over Tozo

De Tozo bestaat uit 2 onderdelen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

Deze bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor 3 maanden. Dit geld hoeft u niet terug te betalen. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u binnen 4 weken een voorschot. De uitkering vult aan tot het sociaal minimum. Voor een echtpaar is dit € 1500, - , voor een alleenstaande is dit € 1050,-. In mei ontvangt u een definitieve toekenning. Uw voorschot wordt hiermee verrekend.

Lening

Ook kunt u een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157,- tegen een laag rentepercentage. De lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Meer informatie

Op onze pagina Hulp voor ondernemers en organisaties vindt u nog meer informatie.