Lees voor ?

Extra ondersteuningsregeling voor controle coronatoegangsbewijs

Bijdrage voor controle tussen 1 januari en 26 maart 2022 

20-7-2022
Mobiele telefoon met coronatoegangsbewijs (foto: Rijksoverheid.nl).

Mobiele telefoon met coronatoegangsbewijs (foto: Rijksoverheid.nl).

Binnen de aanpak van het coronavirus heeft het kabinet in de periode van 22 september 2021 tot en met 26 maart 2022 een coronatoegangsbewijs verplicht gesteld op veel plekken waar publiek samen komt. Het controleren van dit coronatoegangsbewijs heeft bij veel ondernemers en organisaties voor extra kosten gezorgd. Eind 2021 konden zij een incidentele bijdrage aanvragen voor de periode tot en met 31 december 2021. Voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 wordt nu opnieuw geld beschikbaar gesteld door het kabinet. Ondernemers, organisaties en verenigingen uit Weert kunnen deze extra incidentele bijdrage vanaf nu aanvragen bij de gemeente.

Wethouder Martijn van den Heuvel.

“Het was al fijn om Weerter ondernemers, verenigingen en organisaties begin dit jaar een tegemoetkoming te kunnen geven voor het controleren van coronatoegangsbewijzen. Maar ik ben blij dat we dat met deze regeling nu ook voor de overige periode waarin het coronatoegangsbewijs verplicht was kunnen doen. Zo worden zij voor een gedeelte gecompenseerd voor de extra gemaakte kosten.”

Wethouder Martijn van den Heuvel

Financiële bijdrage voor controle coronatoegangsbewijs

Op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt, moest deze worden gescand en het ID-bewijs gecontroleerd. Ondernemers en organisaties moesten hiervoor extra maatregelen treffen om de coronatoegangsbewijzen te controleren, zoals extra personeel, meer uren voor personeel of het aanschaffen van handscanners. Deze brachten mogelijk extra kosten met zich mee. Ondernemers en organisaties kunnen met deze regeling tegemoetgekomen worden voor (een deel van) deze extra kosten.

Voor wie?

De bijdrage is bedoeld voor rechtspersonen en ondernemingen (ondernemers, organisaties en verenigingen) die wettelijk verplicht waren de controle op coronatoegangsbewijzen uit te voeren. Het gaat om een incidentele bijdrage voor kosten die gemaakt zijn voor activiteiten in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022.

Ondersteuning aanvragen

De incidentele bijdrage kan worden aangevraagd door het invullen van een digitaal formulier op de website van de gemeente Weert: www.weert.nl/ondersteuningsregeling-coronatoegangsbewijs. Hier is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden en de maximale bedragen.
Aanvragen moeten uiterlijk 2 september 2022 ontvangen zijn door de gemeente. Daarna worden alle aanvragen bekeken. Zo kan al het beschikbare geld op een goede manier verdeeld worden over de aanvragers.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten