Fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg (FVO; voorheen Presidium) bestaat uit de raadsvoorzitter, de plaatsvervangend raadsvoorzitter en de fractievoorzitters. Het FVO doet aanbevelingen aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden en het functioneren van raad en commissies.

Verder stuurt het FVO de medewerkers van de griffie aan. Het FVO kan de raad voorstellen doen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Ook handelt het FVO procedurele aan de raad gerichte brieven af. Het FVO vergadert openbaar, tenzij het noodzakelijk wordt geacht in beslotenheid te vergaderen. Dit laatste is het geval als er vertrouwelijke mededelingen moeten worden gedaan of politiek gevoelige zaken worden besproken. Hier treft u de agenda┬┤s en verslagen aan van de openbare vergaderingen van het FVO (voorheen presidium).

Hieronder staan de agenda's van het Fractievoorzittersoverleg.

Agenda's