Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Beperking verstrekking van uw gegevens uit de BRP

30-10-2021
Foto van enkele digitale knoppen voor contactgegevens.

Foto van enkele digitale knoppen voor contactgegevens.

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet door te geven aan derden. Daar houdt de gemeente dan rekening mee wanneer organisaties om uw persoonsgegevens vragen. Dit betekent niet dat de gemeente nooit uw gegevens aan derden geeft. Er geldt een aantal uitzonderingen. U kunt de gemeente dus niet volledig om geheimhouding vragen. Maar met dit verzoek legt u de gemeente wel een beperking op.

In de basisregistratie personen, de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Weert. Hierin staan naast uw adresgegevens ook gegevens over bijvoorbeeld een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

Wanneer geldt geheimhouding niet?

De gemeente is verplicht om uw persoonsgegevens door te geven aan organisaties die dit nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken, bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst.

Ook interne afdelingen en teams van de gemeente, zoals Financiën (belastingen) en Werk, Inkomen en Zorg (sociale zaken), gebruiken persoonsgegevens. Verder heeft de minister een aantal derden aangewezen waarvoor geheimhouding niet geldt, bijvoorbeeld pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Een ander voorbeeld betreft een advocaat die voor de uitvoering van gerechtelijke werkzaamheden om persoonsgegevens vraagt. In deze situatie maakt de gemeente een afweging van belangen. U krijgt dan de mogelijkheid om uw standpunt (zienswijze) te geven. Daarna besluit de gemeente of zij de gegevens verstrekt.

Hoe kunt u geheimhouding aanvragen?

Op de pagina 'Verzoek geheimhouding registratie' kunt u digitaal de aanvraag indienen. U heeft wel een DigiD nodig om het onlineformulier in te vullen. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u op afspraak aan de balie in het stadhuis geheimhouding aanvragen. Neem hiervoor dan uw geldig legitimatiebewijs mee.

Meer informatie

U kunt ook contact opnemen met de Rijksoverheid via tel. 1400. Of bezoek de website Link naar de website van de Rijksoverheid..

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten