Lees voor ?

Gemeente Weert beëindigt zusterrelatie met Chinese Yuhang

12-4-2023
Foto van de stad Hangzhou.

Foto van de stad Hangzhou.

De gemeente Weert onderhoudt sinds 2009 een zusterrelatie met het Chinese district Yuhang. Na een evaluatie over de periode 2009 -2022 stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om deze zusterrelatie te beëindigen.

Beëindiging past in de trend dat steeds meer gemeenten en provincies besluiten tot het beëindigen van de banden met China. Het Rijk, waarmee overleg heeft plaatsgevonden, stelt zich constructief-kritisch op ten opzichte van Chinarelaties.

Resultaten moeilijk vast te stellen

Uit de evaluatie komt naar voren dat het moeilijk is om de behaalde resultaten goed vast te stellen. Het hoofddoel van de stedenband was de samenwerking op economisch gebied. Daarom dat er een aantal keer handelsmissies hebben plaatsgevonden. De meest succesvolle was de editie van 2016. Daarna zijn de onderlinge banden wat verwaterd en verder speelt Covid-19 een beperkende factor. Op dit moment lijkt de behoefte van het Weerter bedrijfsleven aan een zusterband beperkt te zijn. Minder tastbare resultaten zijn het kennis opdoen van zaken op de Chinese markt, het leggen van contacten en het openen van belangrijke deuren.

Strategische focus verschoven

Naast het feit dat er nu een actuele discussie is over mensenrechten en geopolitieke spanningen, heeft het college in haar coalitieprogramma de strategische focus ook verschoven naar de directe regio en Euregio. Ondernemers die graag zaken willen blijven doen met China kunnen zich tot het LIOF wenden.

De gemeenteraad neemt over het beëindigen van de zusterrelatie met het Chinese Yuhang op 7 juni 2023 een besluit.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten