Ga terug naar:

Gemeente Weert deelt ontbijtpakketten voor kinderen in armoede zelf uit

Samenwerking Stichting Nationaal Jeugdontbijt stopgezet

18-12-2020

Kind met ontbijt.

Kind met ontbijt.

De gemeente Weert verzorgt sinds oktober 2018 ontbijtpakketten voor kinderen die anders met honger aan de dag beginnen. Stichting Nationaal Jeugdontbijt, die namens de gemeente de pakketten verzorgt, heeft onlangs aangegeven niet meer aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en per direct te stoppen met de uitreiking van de pakketten. De gemeente heeft hierop ingegrepen zodat de pakketten wel bezorgd konden blijven worden. In de toekomst blijft de gemeente de pakketten zelf verzorgen en wordt er meer ingezet op het helpen van ouders om zelf weer ontbijt te kunnen organiseren voor hun kinderen. Hierdoor wordt het jeugdontbijt een tijdelijke voorziening.

Een goede start van de dag

Een voedzaam ontbijt is een belangrijke start van de dag. Gezond ontbijten is een voorwaarde om op school geconcentreerd te kunnen werken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Maar dat is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom helpt de gemeente Weert sinds oktober 2018 kinderen die met honger aan de dag beginnen met een wekelijks ontbijtpakket. Jumbo supermarkt maakt de pakketten klaar en Kansrijk in de Wijk zorgt voor de bezorging.

Stichting Nationaal Jeugdontbijt

De gemeente Weert verzorgde deze pakketten via Stichting Nationaal Jeugdontbijt. De stichting ontvangt hiervoor een subsidie van de gemeente. Onlangs heeft de stichting aangegeven niet meer aan haar betalingsverplichting te kunnen voldoen en per direct te stoppen met de uitgifte van de pakketten. Het teveel aan verstrekte subsidie wordt teruggevorderd.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen wel ontbijt blijven ontvangen, heeft de gemeente direct afspraken gemaakt met Jumbo. Hierdoor worden de pakketten nog steeds geleverd.

Nieuwe werkwijze

De gemeente was al bezig met een nieuwe werkwijze voor de pakketten. Voortaan gaat de gemeente zelf de beoordeling doen. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat de pakketten terechtkomen bij de kinderen die ze echt nodig hebben. Daarnaast krijgen ouders hulp van een maatschappelijk werker van Algemeen Maatschappelijk Werk om in de toekomst weer zelf een gezond ontbijt te kunnen verzorgen voor hun kinderen. Wethouder Martijn van den Heuvel: “Met deze nieuwe insteek willen we verder gaan dan het uitdelen van ontbijtpakketten. Het uitdelen van ontbijtpakketten alleen is geen oplossing. Door in gesprek te gaan met een maatschappelijk werker kan er samen gekeken worden wat de oorzaak is en een structurele oplossing gevonden worden. Het ontbijtpakket is een tijdelijk steuntje in de rug, totdat ouders het weer zelf kunnen. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen in Weert op een gezonde manier aan hun dag kunnen beginnen.”