Gemeente Weert gecompenseerd voor te weinig ontvangen bijstandsuitkeringen

Compensatie voor 2015 en 2016

17-11-2021
Portemonnee met geld.

Portemonnee met geld.

De gemeente Weert ontvangt alsnog €1,3 miljoen voor bijstandsuitkeringen over de jaren 2015 en 2016. De gemeente was het oneens met de verdeling van de gelden door het Rijk en heeft daarom juridische procedures aangespannen. Hierbij is een schikking getroffen.

Participatiewet

Iedere gemeente in Nederland ontvangt een budget voor het betalen van bijstandsuitkeringen aan inwoners die onvoldoende middelen hebben om (volledig) in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Vanaf 2015 is de Participatiewet ingevoerd en werd er door het Rijk een nieuwe verdeling van budgetten ingesteld. Deze nieuwe verdeling pakte ongunstig uit voor verschillende gemeenten en betekende ook voor de gemeente Weert flinke financiële tekorten voor de jaren 2015 en 2016 om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen.
De gemeente heeft de uitkeringen in 2015 en 2016 wel gewoon betaald.

Wethouder Van den Heuvel

‘Ik ben blij dat we gecompenseerd worden voor de jaren waarin we te weinig geld hebben ontvangen en uitkeringen uit onze reserve hebben moeten betalen. We kunnen de reserves nu weer aanvullen. Het is belangrijk dat het geld op een goede en eerlijke manier verdeeld wordt, zodat wij in Weert een passende bijdrage krijgen voor onze inwoners.’

Wethouder Martijn van den Heuvel

Tegemoetkoming

Na een lange weg aan juridische procedures is het uiteindelijk tot een schikking kunnen komen. De gemeente Weert ontvangt nu een tegemoetkoming van €1,3 miljoen. Hiermee wordt aan de bezwaren van de gemeente, dat de budgetten voor de jaren 2015 en 2016 hoger hadden moeten zijn, tegemoet gekomen.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten