Gemeente Weert helpt inwoners die zijn getroffen door de toeslagenaffaire

1-4-2021

Twee kinderen die samen een tekening maken.

Twee kinderen die samen een tekening maken.

Duizenden ouders in Nederland zijn geraakt door problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Ook in de gemeente Weert zijn verschillende ouders hierdoor geraakt. De gemeente Weert helpt deze gezinnen als ze daar behoefte aan hebben. Op dit moment zijn er in totaal 45 Weerter gezinnen bij de gemeente bekend.

Hulp bij diverse problemen

De Belastingdienst compenseert ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit is echter niet altijd voldoende om uit de problemen te komen. Er kunnen bijvoorbeeld andere problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, psychisch welbevinden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daar kan de gemeente bij helpen.

In gesprek met gedupeerden

De gemeente Weert heeft, net als iedere gemeente, een contactpersoon aangesteld. Deze contactpersoon is gestart met het telefonisch contact zoeken met de getroffen gezinnen. Op dit moment zijn 45 gezinnen bij de gemeente bekend. Wanneer zij aangeven hulp te willen bij problemen als gevolg van de toeslagenaffaire worden zij daar waar kan ondersteund. Met 31 inwoners is inmiddels contact gelegd; 12 van hen gaven aan hulp te willen van de gemeente. De hulpvragen zijn divers: ondersteuning bij financiën, informatie over het hersteltraject van de Belastingdienst, bemiddeling bij afsluiten van verzekering en het zoeken van hulpverlening voor kinderen.

Ondertussen is de Belastingdienst in overleg met de overheid om te komen tot een totaaloplossing waarbij de Belastingdienst de burgers die gedupeerd zijn compenseert voor de geleden schade.

Meld u!

Wanneer u denkt dat u mogelijk ook gedupeerde bent en zich nog niet gemeld heeft, kunt u contact opnemen met het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 - 2 358 358 (gratis).
U kunt ook direct contact opnemen met de gemeente Weert. U kunt zich melden bij De Vraagwijzer. Dit kan door een mail te sturen naar vraagwijzer@weert.nl of door te bellen naar (0495) 575 000. Kijk voor de openingstijden van De Vraagwijzer op www.weert.nl/vraagwijzer.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten