Gemeente Weert krijgt extra mogelijkheden Wet Bibob

10-4-2019

Deel van een formulier

Deel van een formulier

Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuw beleid vastgesteld rondom de Wet Bibob. Deze Wet geeft de burgemeester en het college de kans om harder op te treden tegen bedrijven die worden verdacht van het faciliteren van criminele activiteiten.

Wet Bibob

Met deze wet kunnen overheden de achtergrond van een (rechts)persoon onderzoeken, als er sprake is van een vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie, of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Dat helpt bij het oordeel over de aanvraag. Er kan namelijk sprake zijn van een zogeheten stroman-constructie, of een poging van een financierder om crimineel geld wit te wassen. Het is belangrijk om dat tijdig te weten. Mocht er een ernstig gevaar zijn dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert, dan kan op grond van de Wet Bibob de aanvraag voor een subsidie of vergunning worden geweigerd. Een al verleende beschikking kan worden ingetrokken.

Nieuw beleid

In het vorige beleid kon er alleen beperkt gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van de Wet Bibob. Het nieuwe beleid biedt een aanvulling op de Wet Bibob. Bijvoorbeeld op het moment dat er een wijziging plaatsvindt van een leidinggevende bij een horecagelegenheid, op het moment dat er gemeentelijke subsidie wordt aangevraagd of bij aanvragen omgevingsvergunning milieu en/of bouwen.

Burgemeester Jos Heijmans: "We willen als gemeente Weert voorkomen dat criminelen zich hier vestigen en vanuit een ogenschijnlijke keurige onderneming criminele activiteiten uitvoeren. Dit nieuwe beleid geeft mij en het college de mogelijkheid om vaker gebruik te kunnen maken van de Wet Bibob. Voor ondernemers die niets te verbergen hebben is het een extra formaliteit, maar ik weet zeker dat zij dit er graag voor overhebben om criminele concurrenten te weren".