Lees voor ?

Gemeente ontvangt 2,2 miljoen van Rijk voor aanpak verkeersveiligheid Keent-Moesel en oversteek Ringbaan Zuid

15-11-2022
Oversteek Ringbaan Zuid - Johan Willem Frisolaan.

Oversteek Ringbaan Zuid - Johan Willem Frisolaan.

Maandag 14 november heeft de gemeente Weert € 2.235.000,- ontvangen van de Rijksoverheid. Dit geld is beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling die tot en met 2030 in de wijk Keent-Moesel moet gaan plaatsvinden. Het geld is specifiek bedoeld om de verkeersveiligheid in de wijken te verbeteren en het realiseren van een betere oversteek van de Ringbaan Zuid ter hoogte van de Johan Willem Frisolaan. De financiële middelen dienen er toe om met mobiliteitsmaatregelen de woningbouw te versnellen.

Wethouder Wendy van Eijk (onder andere Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening):

Wethouder Wendy van Eijk.

"Een tijdje geleden hebben we als gemeente Weert de mogelijkheid gehad om de Rijksoverheid te informeren over de plannen die we als gemeente samen met Wonen Limburg hebben met de wijken Keent en Moesel. Dit betreft, op hoofdlijnen, de plannen die er liggen rondom de ontwikkeling van woningen, groen en het verbeteren van de verkeersveiligheid."

Wethouder Wendy van Eijk

Wethouder Lizbeth Steinbach (onder andere Mobiliteit) vult verder aan:

Wethouder Lizbeth Steinbach.

"Daarbij hebben we specifiek aandacht gevraagd voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers in deze wijken en de onveilige fietsoversteek over de Ringbaan Zuid bij de Johan Willem Frisolaan. Op maandag 14 november ontvingen we het nieuws dat dit project door de Rijksoverheid wordt beloond met een financiële bijdrage van € 2.235.000,-. Dat is prachtig nieuws. Uiteraard kunnen we met dit bedrag niet alles realiseren, maar het is een zeer welkome aanvulling. Nu is het tijd om de plannen uit te werken, die voor te leggen aan de gemeenteraad en daarna concreet te maken."

Wethouder Lizbeth Steinbach

"Een fijn thuis bieden gaat verder dan de stenen van het huis. Het gaat zeker ook over een schone en veilige woonomgeving. Waar kinderen buiten kunnen spelen. En waar de omgeving wandel- en fietsvriendelijk is ingericht om zo de toevallige ontmoeting mogelijk te maken. Een mooie bijdrage van het Rijk, die daarmee de plannen vanuit de integrale gebiedsontwikkeling ook financieel ondersteunt."

Ger Peeters, bestuurder van corporatie Wonen Limburg

Bijdrage Rijksoverheid

De Rijksoverheid stelt een zogenoemde ‘versneller’ beschikbaar om grote projecten bij gemeente een figuurlijk steuntje in de rug te geven in de vorm van een financiële bijdrage om grootschalige projecten sneller te kunnen realiseren. De gemeente Weert heeft de Gebiedsvisie Keent & Moesel aangedragen als project. In de wijken Keent en Moesel zijn 650 portieketage woningen, waarvan de meeste in de sociale huur die technische en verduurzamingsmaatregelen behoeven in de komende jaren. Daarnaast zijn er in de openbare ruimte een aantal ingrepen gepland zowel boven- als ondergronds. Andere aandachtspunten zijn leefbaarheid, maatschappelijke voorzieningen en duurzame bewonersmix. Een van de onderdelen daarvan betreft de verkeersveiligheid in de wijken en het realiseren van een veilige oversteek over de Ringbaan Zuid bij de Johan Willem Frisolaan voor fietsers en voetgangers.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten