Gemeente Weert start proef voor samenwonen voor inwoners in de bijstand

Half jaar samenwonen zonder gevolgen voor uitkering

3-12-2021
Inpakken van een verhuisdoos.

Inpakken van een verhuisdoos.

De gemeente Weert gaat een proef uitvoeren voor mensen die in de bijstand leven en willen gaan samenwonen. Als mensen in de bijstand gaan samenwonen, wordt de bijstandsuitkering vaak gekort of beëindigd. Met de proef laat de gemeente deze mensen verkennen of samenwonen werkt, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering.

Huidige regels

Volgens de regels van de Participatiewet moeten mensen die in de bijstand zitten een melding bij de gemeente maken als ze gaan samenwonen. De bijstandsuitkering wordt dan aangepast naar de nieuwe leefsituatie. Vaak wordt de bijstandsuitkering dan gekort of beëindigd. Bijvoorbeeld omdat de partner een inkomen of spaargeld heeft. Hierbij wordt altijd naar de persoonlijke situatie gekeken en maatwerk geleverd.

Wethouder Van den Heuvel

“Inwoners in de bijstand zijn soms terughoudend om samen te gaan wonen vanwege de angst voor wat het gaat doen met hun financiële situatie. Met deze proef geven we ze de mogelijkheid om eerst te kijken hoe het samenwonen bevalt. Mocht het bevallen, dan is dat in de eerste plaats natuurlijk mooi voor deze mensen. Op de tweede plaats is het een positieve bijkomstigheid dat er een huis vrij komt in deze krappe woningmarkt.”

Wethouder Martijn van den Heuvel

Proef

De proef is een initiatief van de gemeente Tilburg. In de proef kunnen bijstandsgerechtigden hun eigen woning aanhouden en maximaal een half jaar samenwonen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Zo kunnen inwoners kijken hoe het samenwonen bevalt en krijgen ze de mogelijkheid van een geleidelijke overgang binnen de regels van de wet.

De proef start op 1 januari 2022 en duurt 1 jaar. Eind 2022 wordt de proef geëvalueerd.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten