Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Informatiebijeenkomst Ruimte

 
De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief op deze website.

Tot 1 september 2014 waren er vier verschillende raadscommissies (Algemene Zaken, Welzijn, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening). Sinds 1 september 2014 zijn er 2 raadscommissies: commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) en commissie Ruimte.

In de informatiebijeenkomsten komen presentaties, notities, informatiebrieven, rondvraag, TILS-stukken, antwoorden op art. 40 brieven, mondelingen mededelingen, spreekrecht over niet-geagendeerde onderwerpen en niet-politieke vragen voor.
 
  • De informatiebijeenkomst bestaat uit dezelfde samenstelling als die van de commissie Ruimte.
  • De commissie Ruimte behandelt in grote lijnen de volgende taakvelden:
    Economische zaken, regionale samenwerking, openbaar gebied, verkeer, toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, agrarische zaken, milieu, demografische ontwikkeling.
  • De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties. Zij zullen per voorstel een oordeel vormen en bereiden zo de besluitvorming in de raad voor.
  • Voor de samenstelling van de commissie Ruimte: zie deze pagina in het bestuurlijk informatie systeem.

Agenda's en verslagen

Voor de agenda's en verslagen van deze raadscommssie vanaf maart 2015, zie het bestuurlijk informatie systeem op gemeenteraad.weert.nl. Oudere stukken zijn hieronder te bekijken.

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten