Gevelfonds

Om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers en winkelend publiek geeft de gemeente subsidie voor gevelverbetering. Eigenaren en gebruikers worden zo gestimuleerd hun pand op te knappen. De bedoeling is de binnenstad te verfraaien en het historisch karakter te versterken. Hiervoor is de subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert, of kortweg Gevelfonds, opgesteld. De gemeenteraad heeft hiervoor € 300.000,- beschikbaar gesteld. De subsidieregeling kunt u onderaan deze pagina downloaden.

  Aanvragen Gevelfonds niet meer mogelijk

Op 17 februari 2020 is de laatste subsidie uit het Gevelfonds toegekend. Daarmee is de € 300.000,- volledig besteed aan gevelverbetering. Dat betekent dus ook dat er geen aanvragen meer kunnen worden gedaan.

Wat is gevelverbetering?

Bijvoorbeeld het terugbrengen van het historisch karakter van gevels valt onder gevelverbetering. Denk daarbij aan het reconstrueren van kleinschalige waardevolle gevelindelingen. Of het weer op de grond zetten van (winkel)gevels door duidelijke kolommen of penanten. Dat kan ook met een eigentijds ontwerp. De binnenstad van Weert is een gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Daarom moet zo’n ontwerp goed passen in de historische omgeving. De monumenten-welstandscommissie toetst deze plannen. Voor het aanbrengen van beplanting aan gevels of het passend aanlichten van bijzondere gevels is eveneens subsidie mogelijk. Als een pand een andere functie krijgt waarmee de concentratie van het winkelgebied wordt versterkt, komen wijzigen aan de gevel ook in aanmerking voor subsidie.

Wanneer is subsidie mogelijk?

De subsidie geldt voor gevels van hoofdgebouwen in de binnenstad die aan openbaar gebied liggen. Zowel eigenaren als gebruikers van panden kunnen een aanvraag indienen. Degene die de kosten van gevelverbetering betaalt, krijgt de subsidie. Wel is belangrijk dat de hele gevel is opgeknapt. Per bouwkundig pand is een subsidie van maximaal 50% van de subsidiabele kosten mogelijk met een maximum van € 20.000,-. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde historische gevelbreedte van zes meter. Bij bredere panden is het maximum per aanvraag € 40.000,-. In totaal is € 300.000,- beschikbaar als subsidie voor gevelverbetering.

Tijdelijke regeling

De subsidieregeling is op 1 januari 2018 ingegaan. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage voor gevelverbetering, moet eerst de subsidie aanvragen. Subsidie kan verleend worden als de aanvraag voldoet aan de regeling én er nog voldoende budget is. De daadwerkelijke gevelrenovatie moet op 31 november 2020 gerealiseerd zijn. Ook moet de eindverantwoording met betaalbewijzen uiterlijk 31 november 2020 zijn ingediend bij de gemeente.

Inspiratie

Iedereen met plannen voor gevelverfraaiing kan inspiratie vinden in oude foto’s van Weert via de digitale studiezaal van het Erfgoedcluster studiezaal.erfgoedhuisweert.nl en in de diashow bij de monumenten op www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert.

Vragen

Heeft u vragen over het Gevelfonds? Neem contact op met Joke Jongeling via j.jongeling@weert.nl. Aanvragen kunt u indienen via gemeente@weert.nl.