Gewijzigd vastgestelde omgevingsvergunning ‘Zonnepark Altweerterheide’, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 29 mei 2019 een omgevingsvergunning ‘Zonnepark Altweerterheide’ met registratienummer 2018/0225A/OG hebben verleend. Dit betreft een wijziging van de op 19 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning voor dit zonnepark met registratienummer 2018/0225/OG.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Zonnepark Altweerterheide’

Het plangebied ligt aan de oostzijde van het sportcomplex Op den Das aan de Bocholterweg 89 te Weert. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het aanleggen van een zonnepark en batterijopslag.

Raadplegen, indienen zienswijze

De omgevingsvergunning ‘Zonnepark Altweerterheide’ met bijbehorende stukken, zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBZonneparkAltw-VA02.

Beroep

De verleende omgevingsvergunning is een nader besluit als bedoeld in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit nadere besluit kunnen dit kenbaar maken door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden dienen binnen 6 weken vanaf de dag na genoemde datum van het besluit, te weten 29 mei 2019, beroep in te stellen.

Voorlopige voorziening

Wilt u een voorlopige voorziening laten treffen of de beschikking laten schorsen? Dat kunt u dat vragen aan de voorzieningenrechter van de Afdeling Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

Algemeen

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie.

Weert, 5 juni 2019

Vastgestelde omgevingsvergunning

BestandGrootte
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 01 Besluit.pdf 301.91 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 02 Aanvraag.pdf 315.58 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 03 Toelichting aanvraag.pdf 918.96 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 04 Ruimtelijke onderbouwing.pdf 1.81 MB

Bijlagen

BestandGrootte
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 01 Overzicht te vervallen bijlagen.pdf 54.10 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 02 Sprinklerinstallatie.pdf 357.35 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 03 Calamiteitenplan.pdf 655.60 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 04 Bluswatervoorzieningen.pdf 90.51 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 05 Debiet brandpunt.pdf 95.95 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 06 Infiltratie hemelwater.pdf 554.43 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 07 Inpassingsplan.pdf 2.37 MB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 08 MSDS Airco Coolant.pdf 174.13 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 09 MSDS VRLA-Battery-EN.pdf 46.20 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 10 MSDS.pdf 231.45 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 11 Sprinkler VK305.pdf 512.43 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 12 Tekening B01 Situatie.pdf 1.47 MB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 13 Tekening B02.pdf 385.48 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 14 Tekening B03.pdf 401.67 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 15 Tekening B04.pdf 710.26 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 16 Tekening B05.pdf 829.60 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 17 Tekening B06.pdf 368.89 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 18 Tekening B010.pdf 350.03 kB
 Gewijzigde omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 19 Wabo bouwdeel zonnepanelen.pdf 131.08 kB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.