Kadernota groen & bomenbeleid

U bevindt zich hier: Home » Beleid & plannen » Natuur en milieu » Kadernota groen & bomenbeleid

Kadernota groen & bomenbeleid

Weert is een levendige stad, omringd door natuur, rust en ruimte. Door het benutten van deze sleutelwaarden kan Weert zich regionaal onderscheiden en daarmee een aantrekkelijke woon- en werkomgeving bieden. Hiervoor zijn een aantal instrumenten voorhanden.

Kadernota groen

Door de visie en ambities met betrekking tot het Groen, Natuur en Landschap eenduidig vast te leggen wil de gemeente de onbenutte kansen van het groen beter benutten. Dat is wel gewenst, zodat de gemeente grip kan houden op toekomstige ontwikkelingen in het groen.

Met deze kadernota legt de gemeente Weert de belangrijkste groen- en landschapsstructuren vast, en biedt een afwegingskader voor besluitvorming over huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, inrichting en beheer.

De 'Kadernota Groen' is onderaan deze pagina te downloaden (pdf-bestand).

Bomenbeleid

De gemeente Weert kent een uitgebreid areaal aan straat- en parkbomen.

Het bomenbeleidsplan 2012 geeft een heldere visie aan hoe de gemeente Weert de komende 15 jaar met haar bomen omgaat. Het bomenbeleidsplan is opgesteld in twee delen. Het eerste deel geeft vorm aan de visie en strategie van het bomenbeleidsplan. In deze visie wordt ingegaan op de boomstructuren, ambities om Weert verder te vergroenen en afwegingen in het bomenbeheer. In het tweede deel is de visie uitgewerkt in concrete voorstelen per wijk. Deze uitwerking is tot stand gekomen in een uitgebreide interactie met wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen. Deze voorstellen gaan over het duurzaam behoud van bomen, nieuwe boomstructuren en het vervangen of verbeteren van bestaande boomstructuren.

Actualiseren van het bomenregister

In het bomenregister worden bijzondere, oude bomen opgenomen als monument of waardevolle te beschermen boom. Een monumentale boom draagt vaak een bijzonder verhaal met zich mee. Naast de hoge ouderdom, zijn bomen in het verleden met een bepaalde reden geplant, zijn er gebeurtenissen toe te schrijven aan boom of is een boom door zijn omvang van enorme meerwaarde in de woonomgeving. Om in dit register opgenomen te worden wordt een beoordeling uitgevoerd op basis van vastgestelde criteria. Deze criteria zijn opgesteld om er voor te zorgen dat de beoordeling correct uitgevoerd wordt en dat alleen de meest bijzondere bomen van Weert een monumentale status krijgen.
Een uitgebreide beschrijving van de criteria en de wijze van beoordelen is te vinden in het document bomenbeleidsplan Weert – 01 Nota van blz. 87 t/m 90.

Downloads

BestandGrootte
 2010-09-10 Kadernota Groen.pdf 6.87 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 01 Nota.pdf 11.63 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 02 Achtergronden.pdf 12.65 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 03 Kaart structuur en wijken.pdf 1.70 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 04 Kaart structuur en buitengebied.pdf 1.72 MB
 Bermbeheerplan 2005-2014.pdf 639.18 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

+1

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Cookie Policy

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten