Kadernota groen en bomenbeleid

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Natuur en milieu » Kadernota groen en bomenbeleid

Kadernota groen en bomenbeleid

Weert is een levendige stad, omringd door natuur, rust en ruimte. Door het benutten van deze sleutelwaarden kan Weert zich regionaal onderscheiden en daarmee een aantrekkelijke woon- en werkomgeving bieden. Hiervoor zijn een aantal instrumenten voorhanden.

Kadernota groen

Door de visie en ambities met betrekking tot het Groen, Natuur en Landschap eenduidig vast te leggen wil de gemeente de onbenutte kansen van het groen beter benutten. Dat is wel gewenst, zodat de gemeente grip kan houden op toekomstige ontwikkelingen in het groen.

Met deze kadernota legt de gemeente Weert de belangrijkste groen- en landschapsstructuren vast, en biedt een afwegingskader voor besluitvorming over huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, inrichting en beheer.

De 'Kadernota Groen' is onderaan deze pagina te downloaden (pdf-bestand).

Bomenbeleid

De gemeente Weert kent een uitgebreid areaal aan straat- en parkbomen.

Het bomenbeleidsplan 2012 geeft een heldere visie aan hoe de gemeente Weert de komende 15 jaar met haar bomen omgaat. Het bomenbeleidsplan is opgesteld in twee delen. Het eerste deel geeft vorm aan de visie en strategie van het bomenbeleidsplan. In deze visie wordt ingegaan op de boomstructuren, ambities om Weert verder te vergroenen en afwegingen in het bomenbeheer. In het tweede deel is de visie uitgewerkt in concrete voorstelen per wijk. Deze uitwerking is tot stand gekomen in een uitgebreide interactie met wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen. Deze voorstellen gaan over het duurzaam behoud van bomen, nieuwe boomstructuren en het vervangen of verbeteren van bestaande boomstructuren.

Actualiseren van het bomenregister

In het bomenregister worden bijzondere, oude bomen opgenomen als monument of waardevolle te beschermen boom. Een monumentale boom draagt vaak een bijzonder verhaal met zich mee. Naast de hoge ouderdom, zijn bomen in het verleden met een bepaalde reden geplant, zijn er gebeurtenissen toe te schrijven aan boom of is een boom door zijn omvang van enorme meerwaarde in de woonomgeving. Om in dit register opgenomen te worden wordt een beoordeling uitgevoerd op basis van vastgestelde criteria. Deze criteria zijn opgesteld om er voor te zorgen dat de beoordeling correct uitgevoerd wordt en dat alleen de meest bijzondere bomen van Weert een monumentale status krijgen.
Een uitgebreide beschrijving van de criteria en de wijze van beoordelen is te vinden in het document bomenbeleidsplan Weert – 01 Nota van blz. 87 t/m 90.

Bomenregister 2019

In het Bomenregister hebben we verschillende vormen van bescherming voor bomen. Er is bescherming voor monumentale bomen, waardevolle bomen, structuurbomen en voor bomen in beschermingsgebieden.

  • Monumentale bomen. We zien bomen van 80 jaar en ouder als monumentale bomen: bomen die door hun ouderdom beschermd worden. Het gaat om bomen die een bijzondere, historische waarde toekennen aan een plek. 
  • Waardevolle bomen. Dit zijn bomen met bijzondere kenmerken, bijvoorbeeld herdenkingsbomen. Het verhaal en de geschiedenis achter deze bomen, is de reden dat de bomen beschermd worden.
  • Structuurbomen. Hier gaat het om gemeentelijke bomen die in structuren, zoals bomenrijen- en groepen, staan. Zo'n bomenrijen staan vaak als groene 'dooradering' langs doorgaande wegen en versterken de verkeersstructuur. 
  • Bomen in beschermingsgebieden. Bepaalde gebieden zijn aangewezen als beschermingsgebied. Daar zijn alle bomen sowieso beschermd. In Weert gaat het om een deel van de wijk Rond de Kazerne ('het Bungalowpark') en het stadscentrum met het stadspark. 

Het Bomenregister is te vinden op deze website

Hoe kunt u het Bomenregister gebruiken? Aan de rechterkant op het scherm vindt u het tabblad 'kaarten' en het tabblad 'zoeken'. Op het tabblad 'kaarten' geeft u aan wat u wilt zien: monumentale bomen, waardevolle bomen of een beschermingsgebied. Daarna zoekt u via het tabblad 'zoeken' naar een adres. Klik in de kaart op een groen bolletje (dat is een boom). Er opent zich onderaan het scherm een balk. Rechts in die balk ziet u een informatieknop voor aanvullende informatie over de betreffende boom.

Veiligheid & onderhoud

Heeft u een monumentale of waardevolle boom in uw tuin? Wij kunnen een handje helpen op het gebied van veiligheid en onderhoud.

U kunt een verzoek indienen om een monumentale of waardevolle boom te laten controleren op veiligheid. Zo'n controle wordt uitgevoerd door een erkend boomdeskundige. Daarbij wordt de gezondheidstoestand van een boom beoordeeld. Via onderstaand PDF formulier kunt u zo'n controle aanvragen. U ontvangt dan een vrijblijvend advies van de deskundige.

 Meldingsformulier boomveiligheidscontrole waardevolle & monumentale bomen

Ook kunt u een verzoek indienen om een monumentale boom te laten snoeien. Zo'n verzoek kunt u één keer in de 10 jaar indienen. Ook het snoeionderhoud wordt uitgevoerd door een erkend boomdeskundige. Via onderstaand PDF formulier kunt u dit snoeionderhoud aanvragen. 

 Aanvraagformulier noodzakelijk snoeionderhoud

Downloads

BestandGrootte
 2010-09-10 Kadernota Groen.pdf 6.87 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 01 Nota.pdf 11.63 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 02 Achtergronden.pdf 12.65 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 03 Kaart structuur en wijken.pdf 1.70 MB
 2012-08-16 Bomenbeleidsplan Weert - 04 Kaart structuur en buitengebied.pdf 1.72 MB
 Bermbeheerplan 2005-2014.pdf 639.18 kB
 Bomenbeleidsplan Weert aanvulling 2019 - Onevenredig veel overlast gevende bomen.pdf 105.95 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten