Grondprijzen bedrijventerreinen

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de grondprijzen vast van kavels op bedrijventerreinen, woningbouwkavels en voor maatschappelijke voorzieningen. De kaders van het grondprijsbeleid worden afgeleid van het gemeentelijke grondbeleid (vastgelegd in de nota grondbeleid 2009).  

Download hieronder een overzicht met de actuele bedragen voor bedrijventerreinen.

Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van bedrijfskavels? Neem dan contact op met het team Ondernemerszaken.

Downloads

Bestand Grootte
Grondprijsbrief 2020.pdf (2.57 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.