Grondprijzen bedrijventerreinen

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de grondprijzen vast van kavels op bedrijventerreinen, woningbouwkavels en voor maatschappelijke voorzieningen. De kaders van het grondprijsbeleid worden afgeleid van het gemeentelijke grondbeleid.

Voor meer informatie, zie de pagina 'Grondprijzen'.

Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van bedrijfskavels? Neem danĀ contact op met het team Ondernemerszaken.