Groot onderzoek naar koopgedrag in Limburg

Waar doen Limburgers hun boodschappen?

31-10-2019

Beeld in een kledingwinkel.

Beeld in een kledingwinkel.

Provincie Limburg is gestart met een grootschalig onderzoek naar koopgedrag. Het onderzoek brengt in beeld waar Limburgers hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Kortom: hoe aantrekkelijk zijn winkelgebieden en wat kan beter? Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Iedereen kan deelnemen, privacy gewaarborgd

Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen, die te vinden is op www.startvragenlijst.nl/ksol2019. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot. De privacy van deelnemers is gewaarborgd in de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden worden niet gekoppeld aan een woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Limburg 2019.

Achtergrond

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en verandert de bestemming van winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.ksol2019.nl