Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Grote stappen in ontwikkeling Open Park Weert

Voorstel nog voor de zomer naar gemeenteraad

15-6-2023
Sporthal Bosboven op het Open Park Weert.

Sporthal Bosboven op het Open Park Weert.

Het college van B&W wil een binnensportaccommodatie realiseren met een sporthal, sportzaal en turnhal, en kiest daarbij voor nieuwbouw. Daarnaast wordt voorgesteld om onderzoek te doen naar de realisatie van een multifunctionele buitensportaccommodatie voor de voetbal-, honk en softbal- en scheidsrechtersvereniging. De gemeenteraad beslist medio juli over dit voorstel.

Sportpark Open Park Weert (ook bekend als sportpark Boshoven) is de grootste en meest centrale sportvoorziening in Weert. De openbare ruimte, de sporthal en een deel van de sportvelden met buitensportaccommodaties zijn verouderd en/of gedateerd. Het college wil het park benoemen als multifunctioneel beweegpark, dat gebruikt kan worden voor de clustering van verenigingen. Er is een herinrichtingsplan opgesteld dat wordt voorgelegd aan de raad.

Open Park blijft behouden

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Naast de prachtige plannen van de accommodaties, willen we het park aantrekkelijk maken én houden voor de leden van de verenigingen, maar ook voor mensen die geen lid zijn. Zij kunnen sporten en bewegen in de openbare ruimte. Voor jongeren wordt een urban sportterrein aangelegd. Hierdoor worden Weertenaren uitgenodigd om te bewegen en wordt het park een plek waar je anderen kunt ontmoeten. Daarmee draagt de ontwikkeling van het sportpark bij aan de positieve gezondheid van onze inwoners”.

Vervolg

Voor de uitwerking van de voorgestelde ontwikkelingen vraagt het college een budget aan van € 1.650.000,-.

Het raadsvoorstel wordt op 27 juni behandeld in de raadscommissie Samenleving en Inwoners. De raad bespreekt het voorstel op 12 juli. Het voorstel is te vinden op de pagina weert.nl/openparkweert.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten